prostodom.pl

Prosto do M

Jakie pomieszczenia są zaliczane do powierzchni użytkowych w programie Mieszkanie dla Młodych

Na naszych szkoleniach często pojawiają się pytania dotyczące tego, jakie pomieszczenia można zaliczyć do powierzchni użytkowych, a jakie nie, w przypadku nieruchomości kupowanych z dopłatą MdM. Ma to znaczenie, ponieważ czasami projektowa powierzchnia użytkowa podawana przez dewelopera różni się od powierzchni użytkowej przyjętej przez bank. Wynika to z faktu, że wytyczne MdMu w tej kwestii różnią się od wytycznych stosowanych w budownictwie.

Limity powierzchni w programie Mieszkanie dla Młodych Nieruchomość, na którą chcemy otrzymać dopłatę MdM musi spełniać pewne kryteria. Jednym z nich jest maksymalna powierzchnia użytkowa. W przypadku lokali mieszkalnych wynosi ona 75 m2 natomiast w przypadku domów 100 m2. Jeżeli posiadamy przynajmniej trójkę dzieci powierzchnia użytkowa może być o 10 m2 większa. Powierzchnie: użytkowa, całkowita i netto Rozpatrując powyższe niezbędna jest umiejętność rozróżnienia podstawowych rodzajów powierzchni określanych w budownictwie. Należą do nich:
1. Powierzchnia całkowita ? po pierwsze zaliczają się do niej łącznie powierzchnie wszystkich kondygnacji budynku w obrysie ścian zewnętrznych a po drugie wszystkie elementy, które wykraczają poza kubaturę budynku, czyli np. garaże, schody na zewnątrz, balkony, tarasy.
2. Powierzchnia netto ? to powierzchnia, która jest obliczona ?po podłodze? wewnątrz wykończonego budynku. Zaliczają się do niej elementy, które można usunąć, jak np. ściany działowe, natomiast nie zaliczają otwory na drzwi i okna w ścianach nośnych.
3. Powierzchnia użytkowa ? jest określona w Rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zgodnie z nim część pomieszczenia, której wysokość przekracza 2,20 m. Zaliczamy do powierzchni użytkowej w 100%. Cześć, której wysokość znajduje się w przedziale między 2,20 m. a 1,40 m. zaliczamy do powierzchni użytkowej w 50%, a części pomieszczeń, które są niższe niż 1,40 m. nie zaliczamy w ogóle. Powierzchnia użytkowa w MdM inna niż w projektach budowlanych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (a obecnie Ministerstwo Rozwoju) podaje pewne wytyczne dotyczące tego, jakie pomieszczenia pomimo spełniania wymogu wysokości są zaliczane do powierzchni użytkowych w programie Mieszkanie dla Młodych, a jakie nie. Ważne, że owe wytyczne różnią się od tego, co deweloperzy/projektanci przyjmują w swoich projektach. W związku z tym zdarzają się sytuacje, w których deweloperzy podają powierzchnie użytkowe kwalifikujące się do MdM, a po złożeniu wniosku kredytobiorca otrzymuje informacje, że na dane mieszkanie nie można otrzymać dopłaty, ponieważ jego powierzchnia użytkowa jest za duża. Na szczęście działa to również w drugą stronę. Powierzchnia użytkowa podawana przez dewelopera może być wyższa niż ta przyjęta przez bank do MdMu. W takiej sytuacji mieszkanie może załapać się na dopłatę.
Ważne jest również to, że z niektórymi deweloperami można się dogadać. Mają oni możliwość zmiany projektów i przeznaczenia danego pomieszczenia, przez co jego powierzchnia nie będzie zaliczana do użytkowej. W ten sposób nieruchomość, która początkowo była za duża, będzie się łapała do programu. Niestety zdarza się to dosyć rzadko, ponieważ wymaga to sporych formalności po stronie dewelopera.
Spis powierzchni Poniżej podajemy spis pomieszczeń, dzięki któremu osoby zainteresowane programem MdM będą mogły sprawdzić, czy łapią się one do powierzchni użytkowej wg wytycznych Ministerstwa Rozwoju. Powierzchnie użytkowe w programie Mieszkanie dla Młodych

2016-04-07Marcin Wypych

Zobacz również

NEWSLETTER

Otrzymuj bieżące informacje dotyczące kredytów mieszkaniowych! ZAPISZ SIĘ
NA NEWSLETTER

PODOBNE ARTYKUŁY

Skorzystaj z darmowej pomocy doradcy
+48 664 435 513
Zgłoś błąd na stronie.