prostodom.pl

Prosto do M

Ryzyko utraty dopłaty przez osoby uruchamiające kredyt z MdM pod koniec roku

Kredytobiorcy, których dopłata z programu Mieszkanie dla Młodych ma być wypłacona pod koniec 2014 roku mogą ją utracić. Zgodnie z zapisami ustawy regulującej działanie funduszu dopłat środki zaplanowane na 2014 rok muszą być wypłacone do 31 grudnia tego samego roku. W przypadku nieplanowanego przesunięcia terminu wypłaty na 2015 rok dopłata przepadnie.

Minimalny wkład własny Zgodnie z rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego kredytobiorca kupujący mieszkanie, musi dysponować wkładem własnym na poziomie minimum 5%. Oprócz tego zaciągnięcie kredytu oraz zakup nieruchomości wiążą się z dodatkowymi kosztami rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Ponieważ młodzi ludzie często nie dysponują takimi środkami, pomoc w postaci dopłaty z MdM może okazać się niezbędna przy zakupie pierwszego M. Co więcej od stycznia 2015 roku minimalny wkład własny będzie wynosił 10%. Utrata dopłaty Ryzyko utraty dopłaty dotyczy kredytów wypłacanych w transzach, których ostatnia płatność została zaplanowana na grudzień 2014 roku oraz wypłacanych jednorazowo z terminem wypłaty również w grudniu 2014. Jeżeli termin przesunie się na 2015 rok, dopłata przepada. Taka sytuacja może się wydarzyć z kilku powodów:
1. Opóźnienie budowy. Banki wypłacają transze na podstawie oceny zaawansowania prac budowlanych na danej inwestycji. Jeżeli deweloper nie wyrobi się z budową w terminach wynikających z harmonogramu zawartego w umowie zobowiązującej, bank nie wypłaci środków w planowanym okresie. Zrobi to dopiero, gdy deweloper osiągnie założony poziom budowy. Niestety branża budowlana jest mocno zależna od pogody, której nie da się przewidzieć. Dlatego opóźnienia, o których mowa nie należą do rzadkości.
2. Nieterminowo lub źle złożona dyspozycja uruchomienia kredytu. Każda transza jest wypłacana na podstawie wniosku klienta, który nazywa się dyspozycją uruchomienia kredytu. Klient może zapomnieć o jej złożeniu. Jeśli będzie pamiętał, ale popełni błąd podczas jej uzupełniania, bank dopiero po kilku dniach poinformuje o tym, że trzeba ją poprawić. Może to skutkować przesunięciem o kolejne kilka dni.
3.Inne. Kolejnym ryzykiem są sytuacje, których nie da się przewidzieć. Ich wachlarz jest bardzo szeroki. Na szczęście zdarzają się stosunkowo rzadko. Jak tego uniknąć? Aby uniknąć ryzyka utraty dopłaty, o którym piszemy powyżej możemy:
1. Przed podpisaniem umowy zobowiązującej z deweloperem ustalić termin wypłaty ostatniej transzy na styczeń. Jest to najpewniejszy sposób ograniczenia ryzyka utraty dopłaty. Niestety zależny również od dobrej woli deweloperów, a ci niechętnie wydłużają okresy płatności. Warto uświadomić dewelopera, że jest to ryzyko, które dotyczy pośrednio również jego. Utrata dopłaty może oznaczać, że nie dostanie całości planowanej kwoty, co w najlepszym wypadku wydłuży termin finalizowania transakcji. W mniej optymistycznych scenariuszach doprowadzi do rozwiązania umowy zobowiązującej. W takiej sytuacji deweloper będzie musiał znaleźć nowego nabywcę na konkretny lokal, co również oznacza dla niego wydłużenie procesu sprzedaży danej nieruchomości.
2. Wybrać nieruchomość, w której transze są wypłacane na podstawie harmonogramu a nie na podstawie stopnia zaawansowania budowy. Dzieje się tak w przypadku umów deweloperskich z zamkniętym rachunkiem powierniczym.
3. W przypadku kredytów wypłacanych jednorazowo po przeniesieniu własności na nabywcę, nie umawiać notariusza na drugą połowę grudnia. Okres świąteczny oraz uzależnienie od terminowości kolejnego podmiotu (notariusza) może okazać się zgubne. Lepiej umówić się z notariuszem na początku grudnia lub w styczniu. Co po utracie dopłaty Z pewnością utrata dopłaty z powodu przesunięcia terminu będzie dotyczyła minimalnego odsetka osób korzystających z programu Mieszkanie dla Młodych. Co będą mogli zrobić w takiej sytuacji? W umowach kredytowych z MdM bardzo często znajduje się zapis mówiący, iż w przypadku utraty dopłaty kredytobiorca jest zobowiązany do jej pokrycia z własnych środków. Będzie mógł to zrobić:
1. Gotówką, o ile taką posiada.
2. Poprzez aneks do umowy kredytu mieszkaniowego, zwiększający kwotę kredytu. W takiej sytuacji będzie musiał pokryć 5% w inny sposób, ponieważ tyle wynosi minimalny wkład własny.
3. Zaciągając inne zobowiązanie na ten cel, np. kredyt gotówkowy, pożyczkę w zakładzie pracy czy pożyczkę od znajomych.
Rozwiązania podane w punktach nr dwa i trzy mogą się okazać niemożliwe do zrealizowania. Musimy pamiętać, że kolejne zobowiązanie, przynajmniej to zaciągane w banku, wiąże się z oceną zdolności kredytowej. W związku z tym nie każdy będzie mógł zaciągnąć następny kredyt. Aby ograniczyć ryzyko utraty dopłaty warto skorzystać z bezpłatnej pomocy doradcy. Takie rozwiązanie wiąże się z dodatkowymi plusami w postaci przeprowadzenia przez proces zakupu oraz znalezieniu najlepszej, dostępnej oferty kredytowej.

2014-09-28Marcin Wypych

Zobacz również

NEWSLETTER

Otrzymuj bieżące informacje dotyczące kredytów mieszkaniowych! ZAPISZ SIĘ
NA NEWSLETTER

PODOBNE ARTYKUŁY

Skorzystaj z darmowej pomocy doradcy
+48 664 435 513
Zgłoś błąd na stronie.