prostodom.pl

Prosto do M

Zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych

Ogólna ocena zmian, które mają zostać wprowadzone nowelizacją ustawy opisującej program Mieszkanie dla Młodych jest zdecydowanie pozytywna. Wciąż pozostają pewne kwestie, które prawdopodobnie dało się rozwiązać lepiej, ale cóż ? nie powinniśmy żądać ideału (a może?).

Spółdzielnie mieszkaniowe ? koniec z niejasnościami Jest to kwestia, która we Wrocławiu ma marginalne znaczenie, ponieważ taki właśnie jest udział nowopowstających mieszkań spółdzielczych w zestawieniu z mieszkaniami deweloperskimi. Mimo to należy o niej wspomnieć. Od spółdzielni możemy kupić mieszkanie gotowe ? po cenie, która jest od razu znana, mieszkanie w budowie na zasadach tożsamych z deweloperskimi lub podpisać umowę o budowę lokalu. W trzecim z przypadków, znana jest tylko szacowana cena. Po wybudowaniu następuje rozliczenie i może się okazać, że faktyczna cena jest wyższa od zakładanej. Zmiany w ustawie mają umożliwić zakup mieszkań od spółdzielni z wykorzystaniem programu MdM również w drugim przypadku. Duże zmiany na korzyść kredytobiorców wychowujących co najmniej dwójkę dzieci Po pierwsze mniej warunków do spełnienia przez osoby wychowujące co najmniej trójkę dzieci. Na dzień dzisiejszy z programu mogą skorzystać kredytobiorcy, których wiek nie przekracza 35 lat oraz, którzy w dniu składania wniosku o dofinansowanie ani wcześniej nie są i nie byli właścicielami innej nieruchomości mieszkalnej. Po wejściu w życie zmian, osoby z trójką lub więcej dzieci będą mogły skorzystać z MdM pomimo przekroczenia 35-ciu lat oraz posiadające inne nieruchomości.

Oprócz powyższego zwiększają się dopłaty wyrażone w procentowych częściach wartości mieszkania dla osób posiadających więcej niż jedno dziecko. Obecnie osoby bez dzieci otrzymują 10% wartości odtworzeniowej mieszkania, natomiast osoby z przynajmniej jednym dzieckiem 15% (liczone maksymalnie do wartości 50m2). Po zmianie osoby z dwójką dzieci otrzymają nie 15% a 20%, natomiast osoby z przynajmniej trójką dzieci aż 30%. Co więcej, w przypadku wychowywania przynajmniej trójki dzieci, dopłata MdM będzie liczona do 65 m2. Poniżej przedstawiamy przykładowe wysokości dopłat, jakie występowałyby we Wrocławiu, gdyby zmiany weszły w życie już dzisiaj. Zarówno przed jak i po zmianach oprócz powyższej dopłaty należy się dodatkowe 5%, jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania kredytobiorcy urodzi się albo gdy przysposobi 3 lub kolejne dziecko. Jest to rzecz delikatnie kontrowersyjna, żeby nie napisać niesprawiedliwa. Oznacza to, że rodzina, która przy zaciąganiu kredytu ma dwójkę dzieci i dodatkowo urodzi jej się trzecie we wspomnianym okresie otrzyma łącznie 25% dopłaty. Natomiast rodzina, która przy zaciąganiu nie ma żadnego dziecka, ale przez pierwsze pięć lat da życie trójce otrzyma w sumie tylko 15%. MdM dla osób bez zdolności kredytowej Kolejnym udogodnieniem będzie poszerzenie kręgu osób, z których pomocy będziemy mogli skorzystać, jeśli sami nie będziemy mieli zdolności kredytowej. Dotychczas mogli to być tylko członkowie najbliższej rodziny (m. in. rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i ich małżonkowie, ojczym, macocha, teściowie). Dzięki zmianom do kredytu w programie Mieszkanie dla Młodych oprócz beneficjentów programu będą mogły przystąpić jakiekolwiek osoby, które będą chciały nam pomóc. Mieszkanie dla Młodych również dla związków nieformalnych? W pewnym sensie tak. Otóż poszerzenie katalogu osób, które będą mogły przystąpić do kredytu oprócz głównego beneficjenta powoduje, że pary, które nie są w związku małżeńskim będę mogły razem zaciągnąć kredyt z MdM. Jednak w takiej sytuacji tylko jedna osoba będzie mogła być właścicielem mieszkania. Ten problem będzie można rozwiązać dopiero po pięciu latach. Wtedy część udziałów będzie można przepisać na partnera bez obawy o utratę dopłaty. Wcześniejsza spłata kredytu oznacza zwrot dopłaty Dotychczas istniała (de facto dopóki nowelizacja nie wejdzie w życie, to wciąż istnieje) pewna luka, umożliwiająca ?wyłudzenie? dopłaty przez osobę, która planowała kupno za gotówkę. Wystarczyło, że zamiast kupować całość za gotówkę, zaciągnęła kredyt mieszkaniowy z MdM, otrzymała dopłatę i zaraz potem kredyt spłaciła. Nawet, jeśli bank pobrał prowizję za wcześniejszą spłatę w krótkim okresie (zazwyczaj ok. 2%, czyli przy kredycie na 250 000 zł prowizja wynosiła 5 000 zł), to taki ?przedsiębiorczy? człowiek sporo zarabiał. Zmiany mają spowodować, że osoba spłacająca lub nadpłacająca kredyt przez pierwsze pięć lat w kwocie wyższej niż uzyskana dopłata, będzie musiała zwrócić dopłatę na takich samych zasadach, jak przy sprzedaży, czy najmie mieszkania w tym samym okresie (zobacz więcej). Działalność gospodarcza w lokalu z Mieszkaniem dla Młodych Pomimo drobnej poprawki kosmetycznej nowelizacja nie przewiduje zmian w zakresie możliwości rejestracji czy prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu sfinansowanym kredytem z MdM. Zatem tak, jak do tej pory, osoby, które skorzystały z Mieszkania dla Młodych, będą mogły w kupionym mieszkaniu zarejestrować działalność gospodarczą. Ustawa dopuszcza również możliwość prowadzenia obsługi techniczno ? biurowej tej działalności oraz wykonywanie określonych czynności o charakterze biurowym w jednym z pomieszczeń mieszkania kupionego z dopłatą MdM. Nie można jednak w takim mieszkaniu lub w jednym z pomieszczeń wykonywać działalności gospodarczej, w wyniku której lokal lub pomieszczenie utraci funkcje mieszkaniowe. Kiedy zmiany wejdą w życie? 3 marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy opisującej program Mieszkanie dla Młodych (Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi). W dniu 13 marca projekt wpłynął do Sejmu. Zmiany w przepisach będą obowiązywać po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecne przewidywania mówią o drugiej połowie 2015 roku.

2015-03-23Marcin Wypych

Zobacz również

NEWSLETTER

Otrzymuj bieżące informacje dotyczące kredytów mieszkaniowych! ZAPISZ SIĘ
NA NEWSLETTER

PODOBNE ARTYKUŁY

Skorzystaj z darmowej pomocy doradcy
+48 664 435 513
Zgłoś błąd na stronie.