Kredyt mieszkaniowy na Start 0%

Kalkulator rat kredytu mieszkaniowego na Start 0%

Oblicz wysokość rat w kredycie mieszkaniowym na Start
Ikona informacyjna
 • W przypadku singla (z dziećmi / bez dzieci) wpisz 1 + ew. liczbę dzieci.
 • W przypadku związku nieformalnego lub małżeństwa (z dziećmi / bez dzieci) wpisz 2 + ew. liczbę dzieci.
Ikona informacyjna
 • W przypadku związku partnerskiego lub małżeństwa podaj sumę dochodów.
PLN
Ikona informacyjna
 • Wprowadź kwotę od 50 000 do 2 000 000 zł
PLN
Ikona informacyjna
 • Okres kredytowania nie może być krószy niż 180 mcy (15 lat) i dłuższy niż 420 mcy (35 lat).
Ikona informacyjna
 • 7% to oprocentowanie, które byłoby zbliżone do wykorzystywanego w wyliczeniach dopłat, gdyby program wszedł w życie dzisiaj. Możesz śmiało zmienić to oprocentowanie, jeżeli sądzisz, że byłoby inaczej.
%
Ikona informacyjna
 • W przypadku miast wojewódzkich, kwoty kredytu, do których będą przysługiwały dopłaty, mogą być o 10% lub 20% większe. Będzie to uzależnione od tzw. wskaźnika wartości odtworzeniowej. Jeżeli w Twoim mieście wojewódzkim ów wskaźnik będzie wyższy od średniej krajowej o 15%, maksymalna kwota kredytu z dopłatą zostanie zwiększona o 10%. Jeżeli w Twoim mieście wojewódzkim ów wskaźnik będzie wyższy od średniej krajowej o 30%, maksymalna kwota kredytu z dopłatą zostanie zwiększona o 20%. Gdy będą znane szczegóły, zaktualizujemy kalkulator.
Część kredytu objęta dopłatą:
Część kredytu bez dopłaty:
Oprocentowanie
Rok kredytu
od 1 do 10
od 11
Rok kredytu
1 do 10
od 11
Kredyt mieszkaniowy "na Start"
Rok kredytu
1 do 10
od 11
Klasyczny kredyt r. równa
Rok kredytu
1 do 10
od 11
klasyczny kredyt r. malejąca
Rok kredytu
1 do 10
od 11
Bezpieczny Kredyt 2%
Wysokość rat
Rok kredytu
od 1 do 10
od 11
Rok kredytu
1 do 10
od 11
Kredyt mieszkaniowy "na Start"
rata malejąca
rata równa
Rok kredytu
1 do 10
od 11
Klasyczny kredyt r. równa
Rok kredytu
1 do 10
od 11
klasyczny kredyt r. malejąca
Rok kredytu
1 do 10
od 11
Bezpieczny Kredyt 2%
rata malejąca
rata równa
Suma odsetek
Rok kredytu
od 1 do 10
od 11
łącznie
Rok kredytu
1 do 10
od 11
łącznie
Kredyt mieszkaniowy "na Start"
Rok kredytu
1 do 10
od 11
łącznie
Klasyczny kredyt r. równa
Rok kredytu
1 do 10
od 11
łącznie
klasyczny kredyt r. malejąca
Rok kredytu
1 do 10
od 11
łącznie
Bezpieczny Kredyt 2%

Powyższe wyliczenia oparliśmy o założenia przedstawiane przez MRiT oraz o najbardziej prawdopodobne (wg nas) scenariusze. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią one oferty.

Kredyt mieszkaniowy na Start 0% - porównywarka ofert

Sprawdź najtańsze oferty kredytu mieszkaniowego na Start
 1. Uzupełnij dane nieruchomości, kredytu i kredytobiorców.
 2. Porównaj online najtańsze oferty kredytu mieszkaniowego na Start 0%.
 3. Bez logowania i bez wymuszonych zgód na marketing.

Porównywarka zostanie udostępniona od razu po tym, jak banki wprowadzą oferty kredytów mieszkaniowych na Start 0%.

<ol>
<li>Uzupełnij dane nieruchomości, kredytu i kredytobiorców.</li>
<li>Porównaj online najtańsze oferty kredytu mieszkaniowego na Start 0%.</li>
<li>Bez logowania i bez wymuszonych zgód na marketing.</li>
</ol>
<p>Porównywarka zostanie udostępniona od razu po tym, jak banki wprowadzą oferty <strong>kredytów mieszkaniowych na Start 0%.<br />
</strong></p>

O programie

Celem programu mieszkanie na Start 0% jest wsparcie finansowe osób chcących nabyć lub wybudować pierwszą nieruchomość z wykorzystaniem kredytu hipotecznego.

Program dopłat do rat kredytów mieszkaniowych na Start 0% jest na etapie prac rządowych. Znamy wstępne założenia. Przedstawiamy je poniżej. Na bieżąco będziemy informować o aktualizacjach za pomocą naszych mediów społecznościowych oraz poprzez aktualizację tej strony.

Jeżeli chcesz być na bieżąco, warto obserwować nasze social media:
Youtube
Instagram
Facebook

08.04.2024. został opublikowany projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart. Aktualną wersję projektu możesz pobrać tutaj.

W skrócie

Wsparcie jest realizowane poprzez wysokie dopłaty do rat przez pierwsze 10 lat kredytu.

Start kredytu mieszkaniowego na Start 0% przewidziany jest na drugą połowę 2024 roku. Program ma obowiązywać w latach 2024-2027 (wydłużenie wg nowych zapowiedzi ministra Kukuckiego z 28.02.2024.).

Z kredytu mieszkaniowego na Start 0% będą mogły skorzystać osoby, który nie posiadały i nie posiadają lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (wyjątek: udziały poniżej 50% nabyte w drodze dziedziczenia i rodziny pięcioosobowe).

Ograniczenie wiekowe w kredycie mieszkaniowym na Start 0% będzie dotyczyło tylko singli bez dzieci (maksymalnie 35 lat).

Gospodarstwa przekraczające określony próg dochodów nie będą mogły skorzystać z kredytu mieszkaniowego na Start 0%.

Dopłaty do rat będą obowiązywały przez 10 lat, a ich wysokość będzie uzależniona od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo składające się z minimum 5 osób, posiadające mieszkanie, będzie mogło skorzystać z kredytu mieszkaniowego na Start 0% i przeznaczyć kredyt na zakup drugiego, większego mieszkania.

Rząd szacuje, że w roku 2024 z hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start 0%będzie mogło skorzystać około 50 tys. osób.

Hipoteczny kredyt mieszkaniowy na Start 0% będzie mógł być zaciągnięty bez wkładu własnego.

Dla kogo kredyt mieszkaniowy na Start

Single, którzy nie ukończyli 35 roku życia;

Singiel, który ma co najmniej jedno dziecko (bez limitu wiekowego);

Pary w związku nieformalnym (z dziećmi i bez);

Małżeństwa (z dziećmi i bez);

Osoby, które nie były i nie są właścicielami mieszkania lub domu jednorodzinnego (wyjątek, osoby, które posiadają lub posiadały udziały w nieruchomości nie wyższe niż 50%, uzyskane w drodze dziedziczenia lub darowizny). W przypadku, gdy do hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start 0% przystępują dwie osoby (małżeństwo, związek nieformalny), nie będą one mogły posiadać łącznie więcej niż 50% udziałów w innej nieruchomości mieszkalnej, np. oboje po 50%;

Osoby, będące właścicielami mieszkania, a w skład ich gospodarstwa wchodzi co najmniej troje dzieci;

Osoby partycypujące w kosztach budownictwa społecznego np. TBS

Kryterium dochodowe a kredyt mieszkaniowy na Start

Z hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start 0% w pełnym zakresie, będą mogły skorzystać osoby, których dochody, nie przekraczają ustalonych maksymalnych miesięcznych wysokości wynagrodzenia, w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego:

 • single - 10 tys. zł brutto miesięcznie (ok. 7 140 zł netto przy umowie o pracę),
 • dwuosobowe gospodarstwo domowe - 18 tys. brutto miesięcznie (ok. 12 900 zł netto przy umowie o pracę),
 • trzyosobowe gospodarstwo domowe - 23 tys. zł miesięcznie (ok. 16 230zł netto przy umowie o pracę),
 • czteroosobowe gospodarstwo domowe - 28 tys. zł brutto miesięcznie (ok. 19 600 zł netto przy umowie o pracę),
 • pięcioosobowe gospodarstwo domowe - 33 tys. zł brutto miesięcznie (ok. 23 000 zł netto przy umowie o pracę),
 • dla każdej osoby powyżej 5 do 33 tyś. brutto miesięcznie należy dodać 5 tyś.

Gospodarstwa z dochodami wyższymi, niż przedstawione powyżej, również będą mogły skorzystać z hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start 0%, ale w ograniczonym stopniu. W takich przypadkach obowiązywać ma tzw. zasada “złotówka za złotówkę”. Przekroczenie o złotówkę podanych wyżej wartości dochodu, będzie pomniejszało dopłatę o 50 gr w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (np. jeżeli dochód będzie wyższy o 1000 zł, dopłata będzie pomniejszona o 500 zł), a w przypadku większego gospodarstwa o 25 groszy.

Dopłaty do rat w kredycie mieszkaniowym na Start

Dopłaty w hipotecznym kredycie mieszkaniowym na Start 0% będą obowiązywały przez okres 10 lat. Ich wysokość będzie zależała od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Oprocentowanie kredytu po dopłatach będzie wynosiło:

 • 1,5% - gospodarstwo jedno (single) lub dwuosobowe (single z dziećmi, małżeństwa lub związki nieformalne),
 • 1,0% - gospodarstwo trzyosobowe,
 • 0,5% - gospodarstwo czteroosobowe,
 • 0% - gospodarstwa pięcioosobowe i większe.

Kwota kredytu mieszkaniowego na Start

Wysokość hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start 0% nie będzie limitowana. Jednak kwota kredytu, do której będzie przysługiwała dopłata, będzie ograniczona. Limity kwot z dopłatami będą różne dla różnych gospodarstw domowych.

Liczba osób w gospodarstwie domowym
Kwota kredytu do której będą doliczane dopłaty
* Kwota kredytu do której będą doliczane dopłaty
miasta wojewódzkie +10%
** Kwota kredytu do której będą doliczane dopłaty
miasta wojewódzkie +20%
1 (singiel/ka)200 000 zł220 000 zł240 000 zł
2 (związek formalny/nieformalny lub singiel z 1 dzieckiem)400 000 zł440 000 zł480 000 zł
3450 000 zł495 000 zł540 000 zł
4500 000 zł550 000 zł600 000 zł
5600 000 zł660 000 zł720 000 zł
każda dodatkowa osoba w gospodarstwie+100 000 zł+110 000 zł+120 000 zł

Przykład:
Kredytobiorca w jednoosobowym gospodarstwie, który zaciągnie kredyt na kwotę 400 000 zł uzyska dopłaty takie, jak dla kwoty 200 000 zł. Pozostałe 200 000 zł będzie oprocentowane na stopach, jakie obowiązują przy zaciąganiu zwykłego kredytu hipotecznego.

Miasta wojewódzkie:
W przypadku miast wojewódzkich, kwoty kredytu, do których będą przysługiwały dopłaty, mogą być o 10% lub 20% większe. Będzie to uzależnione od tzw. wskaźnika wartości odtworzeniowej.
* Jeżeli ów wskaźnik w mieście wojewódzkim będzie wyższy o 15% do 29,99% od średniej z całego kraju, kwoty kredytu, do których będą przysługiwały dopłaty, będą wyższe o 10%.
** Jeżeli ów wskaźnik w mieście wojewódzkim będzie wyższy o min. 30% od średniej z całego kraju, kwoty kredytu, do których będą przysługiwały dopłaty, będą wyższe o 20%.

Po ogłoszeniu programu oraz owych wskaźników podamy tutaj dokładne limity dla każdego z miast.

Jakie nieruchomości z kredytem mieszkaniowym na Start

Zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego;

Zakup mieszkania lub domu z rynku wtórnego;

Budowa domu systemem gospodarczym (również z zakupem działki);

Przygotuj się do kredytu na Start

Korzystając z naszej bezpłatnej pomocy możesz już teraz przygotować się do hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start 0%. Jak możemy Ci pomóc:

Sprawdzimy dokładne warunki programu kredyt mieszkaniowy na Start i omówimy ew. wątpliwości.

Przygotujemy dokładne porównanie ofert kredytu mieszkaniowego na Start uwzględniające wszystkie kruczki, o których banki nie mówią bezpośrednio.

Sprawdzimy zdolność kredytową w kredycie na Start – dzięki temu będziesz miał pewność, że Twoje dochody są akceptowalne przez banki i będziesz wiedział na jaką kwotę hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start możesz liczyć.

Jeżeli będziesz miał niepewną zdolność kredytową, pomożemy przygotować odpowiednie zapisy w umowie przedwstępnej/deweloperskiej, które ochronią Cię przed utratą zadatku.

Omówimy wszystkie koszty związane z kredytem: wysokości rat, innych kosztów miesięcznych i bardzo ważne – kosztów początkowych związanych z zakupem nieruchomości i zaciągnięciem hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start.

Omówimy ryzyka związane z zakupem nieruchomości i zaciągnięciem hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start;

Porządnie przygotujemy z Tobą dokumentację kredytową do hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start. To ona była głównym powodem wielu problemów kredytobiorców przy Bezpiecznym Kredycie 2%. Robimy to dobrze!

Pomożemy Ci zaplanować proces kredytowy tak, żeby nie zaskoczyło Cię wyczerpanie środków z budżetu państwa przeznaczonych na hipoteczny kredyt mieszkaniowy na Start.

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na Regulamin serwisu i politykę prywatności
Michał

Chcielibyśmy ubiegać się o kredyt z partnerką, nie jesteśmy małżeństwem. Czy będziemy mogli skorzystać z tego programu?

Odpowiedz
Marcin Wypych

Tak, związki nieformalne będą mogły skorzystać z programu, jako gospodarstwo dwuosobowe (lub więcej osobowe, jeżeli mają dzieci).

Odpowiedz
Marcin Wypych

Zdecydowanie tak. W ogromnej większości przypadków rata w Mieszkaniu na Start będzie niższa niż przy zwykłym kredycie. Dzięki temu zdolność będzie lepiej liczona. Zachęcam do skorzystania z zakładki Bezpłatne konsultacje na górze strony. Policzymy na niej zdolność 🙂

Odpowiedz
Marcin Wypych

Mieszkanie na start będzie dostępne w bankach komercyjnych, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Niestety nie wiemy jeszcze, które to banki.

Odpowiedz
Ryszard

Czy rodzina 2+3 posiadająca już mieszkanie będzie musiała sprzedać te które posiada, aby móc skorzystać z programu?

Odpowiedz
Marcin Wypych

Prawdopodobnie nie. W poprzednich programach przy podobnych sytuacjach nie trzeba było sprzedawać posiadanego mieszkania. Natomiast trzeba było przeprowadzić się do nowo kupowanego tutaj prawdopodobnie będzie tak samo. Upewnimy się po opublikowaniu projektu ustawy.

Odpowiedz
Julita

Czy osoba , nie posiadajaca obecnie żadnej nieruchomości (w przeszłości udział 50%) moze liczyć ze zalapie sie na taki kredyt?

Odpowiedz
Marcin Wypych

Jeżeli owe 50% zostało nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, to taka osoba będzie mogła skorzystać z programu. W innych wypadkach niestety nie.

Odpowiedz
Marcin Wypych

Dopiero po opublikowaniu ustawy będziemy znali odpowiedź na to pytanie. Prawdopodobnie z mieszkania na start będą mogli skorzystać single, którzy w dniu zaciągania lub wnioskowania o kredyt nie ukończyli 35 lat. Jak tylko projekt ustawy zostanie opublikowany omówimy go szczegółowo na naszym youtube + opiszemy zasady na tej stronie.

Odpowiedz
Marcin Wypych

Singiel z dzieckiem będzie w mieszkaniu na start traktowany jako gospodarstwo 2 osobowe, więc dopłaty będą liczone do 400 000 zł. Będzie można skorzystać z większego kredytu, ale nadwyżka nad 400 000 nie będzie podlegać dopłacie. Mimo to w takim scenariuszu kredyt na start będzie o wiele tańszy. Warto to sprawdzić w kalkulatorze na górze strony.

Odpowiedz
Marcin Wypych

W kredycie mieszkanie na start wkład własny nie będzie wymagany. Nie wiemy jeszcze, czy będą jakieś dodatkowe ograniczenia z tym związane (np. maksymalna wartość nieruchomości/kwota kredytu). Będziemy informować na bieżąco. Sugerujemy zapisać się na newsletter lub śledzić nasz YT (https://www.youtube.com/@hipoteka).

Odpowiedz
Katarzyna

Czy singiel powinien poczekać na rozpoczęcie programu Mieszkanie na Start, czy lepiej teraz zaciągnąć tradycyjny kredyt na zakup nieruchomości?

Odpowiedz
Marcin Wypych

To zależy od indywidualnej sytuacji singla (jego dochodów, wkładu, rodzaju nieruchomości, którą chce skredytować i wielu innych zmiennych). Miesięczna rata u singla przy mieszkaniu na start nie będzie znacząco odbiegać od raty równej w zwykłym kredycie, ale już suma odsetek przy mieszkaniu na start będzie znacząco niższa. Zapraszamy na bezpłatną konsultację, podczas której przeanalizujemy dokładnie każdy przypadek, podpowiemy, który kredyt hipoteczny będzie lepszy i ew. jak się przygotować do mieszkania na start. Zachęcamy też do śledzenia naszego kanału na YT (https://www.youtube.com/@hipoteka). Niedługo pojawi się tam odcinek dot. mieszkania na start dla singla.

Odpowiedz
Julia

Czy istnieje jakiś limit dotyczący maksymalnej kwoty wkładu własnego? Tak jak to było przy Bezpiecznym Kredycie 2%.

Odpowiedz
Marcin Wypych

Limit wkładu własnego prawdopodobnie będzie istniał przy mieszkaniu na start, ale jeszcze nie wiemy, ile będzie wynosił. Będziemy o nim informować na naszej stronie oraz na naszych mediach społecznościowych. Zachęcamy do śledzenia.

Odpowiedz
Kamil

Jak będzie liczona zdolność kredytowa w Mieszkaniu na start? Będzie ona korzystniejsza niż przy normalnym kredycie?

Odpowiedz
Marcin Wypych

W zdecydowanej większości przypadków zdolność kredytowa w mieszkaniu na start będzie wyższa niż przy normalnym kredycie hipotecznym. Wyjątkiem są single, u których rata równa w zwykłym kredycie będzie nieznacznie odbiegać od raty w mieszkaniu na start. W ciągu kilku dni wrzucimy na tej stronie powyżej dodatkową zakładkę w spisie treści: zdolność kredytowa w mieszkaniu na start. Będą tam tabele przedstawiające przykładowe zdolności. Kończymy też prace nad filmem dotyczącym zdolności w mieszkaniu na start. Zapraszamy na nasz YT: (https://www.youtube.com/@hipoteka).

Odpowiedz
Marcin Wypych

Spodziewamy się, że mieszkanie na start wpłynie na wzrost cen nieruchomości. Dlatego w większości przypadków prawdopodobnie lepiej będzie zarezerwować mieszkanie (czyli podpisać umowę zobowiązującą: przedwstępną, deweloperską, rezerwacyjną lub inną) około miesiąca przed wejściem w życie programu. Jednak trzeba to zrobić z głową, uwzględniając odpowiednio długie terminy w umowie oraz zabezpieczenia na wypadek nieotrzymania kredytu. Dla naszych klientów ogarniamy te kwestie w ramach naszej bezpłatnej pomocy. Zapraszamy na spotkanie 😉

Odpowiedz
Marcin Wypych

W mieszkaniu na start prawdopodobnie nie będzie limitu cenowego, ale upewnimy się po opublikowaniu ustawy.

Odpowiedz
Marcin Wypych

Prawdopodobnie nie. Mieszkanie na start będzie mogło być przeznaczone na zakup działki pod warunkiem, że tym samym kredytem skredytujemy budowę domu na tej działce. W takiej sytuacji będzie potrzebny projekt budowlany już na etapie składania wniosku o kredyt mieszkanie na start.

Odpowiedz
Marcin Wypych

Z programu mieszkanie na start będzie mogła skorzystać osoba posiadająca do 50% udziałów w mieszkaniu lub domu pod warunkiem, że otrzymała je w drodze dziedziczenia.

Odpowiedz
Marcin Wypych

Wakacje kredytowe prawdopodobnie nie będą dostępne w mieszkaniu na start. Wakacje kredytowe dotychczas dotyczyły kredytów zaciągniętych przed ich ogłoszeniem. Kredyty zaciągnięte po ogłoszeniu wakacji kredytowych prawdopodobnie nie będą nimi objęte. Może się to zmienić w nowej ustawie dot. wakacji kredytowych, ale to okaże się dopiero po ogłoszeniu jej finalnego kształtu.

Odpowiedz
Marcin Wypych

Tak, posiadanie działki nie dyskwalifikuje z programu mieszkanie na start. Nieruchomości, których posiadanie w całości lub w części będzie wykluczało z mieszkania na start to mieszkania i domy. Wyjątkiem będą prawdopodobnie udziały w mieszkaniu lub domu do 50% nabyte w drodze dziedziczenia – w takiej sytuacji wciąż będzie można skorzystać z mieszkania na start.

Odpowiedz
Marcin Wypych

W poprzednich programach minimalny okres kredytowania wynosił 15 lat. Spodziewamy się, że w mieszkaniu na start będzie tak samo, ale nie mamy jeszcze oficjalnej informacji, czy na pewno tak będzie.

Odpowiedz
Marcin Wypych

Nie, w mieszkaniu na start kredyt na remont lub wykończenie będzie można wziąć tylko jako dodatkowy cel przy kredycie na zakup.

Odpowiedz
Marcin Wypych

W mieszkaniu na start przez pierwsze 10 lat będą obowiązywały raty malejące, a po tym okresie kredytobiorca w standardzie będzie miał raty równe, chociaż prawdopodobnie będzie mógł je zmienić na malejące. Wysokość rat można policzyć w naszym kalkulatorze na górze strony.

Odpowiedz
Marcin Wypych

Wg wstępnych informacji na stronie ministerstwa Mieszkaniem na start może być: „wspólny kredyt dla maksymalnie dwóch osób, bez względu na łączący je stosunek prawny”, ale oboje kredytobiorcy muszą zostać współwłaścicielami nieruchomości. Zatem wg informacji, którymi dysponujemy obecnie – tak, Mieszkanie na start może zostać zaciągnięte przez rodzeństwo, pod warunkiem, że oboje będą właścicielami kupowanej nieruchomości.

Odpowiedz