Kredyt na start 0 procent

Kalkulator rat kredytu na Start 0 procent

Oblicz wysokość rat w kredycie mieszkaniowym na Start 0 procent
Ikona informacyjna
 • W przypadku singla (z dziećmi / bez dzieci) wpisz 1 + ew. liczbę dzieci.
 • W przypadku dwójki kredytobiorców (z dziećmi / bez dzieci) wpisz 2 + ew. liczbę dzieci.
Ikona informacyjna
 • W przypadku dwójki kredytobiorców podaj sumę dochodów.
PLN
Ikona informacyjna
 • 7% to oprocentowanie, które byłoby zbliżone do wykorzystywanego w wyliczeniach dopłat, gdyby program wszedł w życie dzisiaj. Możesz śmiało zmienić to oprocentowanie, jeżeli sądzisz, że byłoby inaczej.
%
PLN
Ikona informacyjna
 • Okres kredytowania nie może być krószy niż 180 mcy (15 lat) i dłuższy niż 420 mcy (35 lat).
Ikona informacyjna
 • Jeżeli mieszkasz w:
  1. województwie dla którego wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 jest wyższy od ogłaszanej przez Urząd Statystyczny ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lub
  2. w miejscowości pow. 300 000 dla której wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 jest wyższy od ogłaszanej przez Urząd Statystyczny ceny 1 m2 powierzchni użytkowej:
 • o 25% - 49,99%:

  - limit kredytu z dopłatą i limit dochodów jest zwiększony o 10%:

  Dopłata do części kredytu:

  1 osoba - max 220 000

  2 osoby - max 440 000

  3 osoby - max 495 000

  4 osoby max 550 000

  5 osób i więcej 660 000

  Kryterium dochodowe (za przekroczenie obcięta dopłata):

  1 osoba - 7 700

  2 osoby - 14 300

  3 osoby - 17 600

  4 osoby - 21 450

  5 osób i więcej - 25 300

 • o 50% i więcej

  - limit kredytu z dopłatą i limit dochodów jest zwiększony o 20%:

  Dopłata do części kredytu:

  1 osoba - max 240 000

  2 osoby - max 480 000

  3 osoby - max 540 000

  4 osoby max 600 000

  5 osób i więcej 720 000

  Kryterium dochodowe (za przekroczenie obcięta dopłata):

  1 osoba - 8 400

  2 osoby - 15 600

  3 osoby - 19 200

  4 osoby - 23 400

  5 osób i więcej - 27 600

Część kredytu objęta dopłatą:
Część kredytu bez dopłaty:
Oprocentowanie
Rok kredytu
od 1 do 10
od 11
Rok kredytu
1 do 10
od 11
Kredyt mieszkaniowy "na Start"
Rok kredytu
1 do 10
od 11
Klasyczny kredyt r. równa
Rok kredytu
1 do 10
od 11
klasyczny kredyt r. malejąca
Wysokość rat
Rok kredytu
od 1 do 10
od 11
Rok kredytu
1 do 10
od 11
Kredyt mieszkaniowy "na Start"
rata malejąca
rata równa
Rok kredytu
1 do 10
od 11
Klasyczny kredyt r. równa
Rok kredytu
1 do 10
od 11
klasyczny kredyt r. malejąca
Suma odsetek
Rok kredytu
od 1 do 10
od 11
łącznie
Rok kredytu
1 do 10
od 11
łącznie
Kredyt mieszkaniowy "na Start"
Rok kredytu
1 do 10
od 11
łącznie
Klasyczny kredyt r. równa
Rok kredytu
1 do 10
od 11
łącznie
klasyczny kredyt r. malejąca

Powyższe wyliczenia oparliśmy o założenia przedstawiane przez MRiT oraz o najbardziej prawdopodobne (wg nas) scenariusze. Mają charakter orientacyjny i nie stanowią one oferty.

Porównywarka ofert kredytu na Start 0 procent

Sprawdź najtańsze oferty kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent
 1. Uzupełnij dane nieruchomości, kredytu i kredytobiorców.
 2. Porównaj online najtańsze oferty kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent.
 3. Bez logowania i bez wymuszonych zgód na marketing.

Porównywarka zostanie udostępniona od razu po tym, jak banki wprowadzą oferty kredytów mieszkaniowych na Start 0 procent.

<ol>
<li>Uzupełnij dane nieruchomości, kredytu i kredytobiorców.</li>
<li>Porównaj online najtańsze oferty kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent.</li>
<li>Bez logowania i bez wymuszonych zgód na marketing.</li>
</ol>
<p><strong>Porównywarka zostanie udostępniona od razu po tym, jak banki wprowadzą oferty kredytów mieszkaniowych na Start 0 procent.<br />
</strong></p>

O programie

Celem programu mieszkanie na Start jest wsparcie finansowe osób chcących nabyć lub wybudować pierwszą nieruchomość z wykorzystaniem kredytu hipotecznego.

Poniżej przedstawiamy zasady kredytu 0 procent określone w projekcie ustawy. Na 90-95% pozostaną one bez zmian. Na bieżąco będziemy informowali o aktualizacjach za pomocą naszych mediów społecznościowych oraz poprzez aktualizację strony.

Aby być na bieżąco, zaobserwuj nasze social media:
Youtube
Instagram
Facebook

08.04.2024. został opublikowany projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym 0 procent. Aktualną wersję projektu możesz pobrać tutaj.

W skrócie

Wsparcie w kredycie na Start 0 procent polega na:
– wysokich dopłatach do rat przez pierwsze 10 lat kredytu,
– gwarancji wkładu własnego (możliwość zaciągnięcia kredytu bez wkładu własnego).
Powyższe rodzaje wsparcia można łączyć.

Rozpoczęcie programu kredyt mieszkaniowy na Start 0 procent przewidziane jest najszybciej na drugą połowę 2024 roku. Program ma obowiązywać w latach 2024-2027.

Z kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent  będą mogły skorzystać osoby, które nie posiadały i nie posiadają mieszkania lub domu jednorodzinnego (z pewnymi wyjątkami opisanymi poniżej w częściach Dla kogo… oraz Warunki…).

Ograniczenie wiekowe w kredycie mieszkaniowym na Start 0 procent będzie dotyczyło tylko singli bez dzieci (na dzień złożenia wniosku maksymalnie 35 lat). W przypadku gospodarstw 2-osobowych i większych nie ma ograniczenia wieku.

Gospodarstwa przekraczające określony próg dochodowy, będą miały ograniczone dopłaty w kredycie mieszkaniowym na Start 0 procent.

Dopłaty do rat będą obowiązywały przez 10 lat, a ich wysokość będzie uzależniona głównie od ilości osób oraz dzieci wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo, w którego skład wchodzi przynajmniej 3 dzieci, posiadające jedno mieszkanie lub dom, będzie mogło skorzystać z kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent  i przeznaczyć kredyt na zakup drugiej nieruchomości.

W 2024 roku z hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent  będzie mogło skorzystać maksymalnie 35 000 kredytobiorców. W kolejnych latach planowane jest udzielanie 15 000 kredytów na kwartał.

W programie kredyt mieszkaniowy na Start 0 procent,  oprócz limitów dochodowych będą obowiązywały również limity powierzchni użytkowej nieruchomości, ale tylko w przypadku zakupu. W przypadku budowy domu limitów powierzchni nie będzie. Dodatkowo limit powierzchni będzie obowiązywał tylko w przypadku kredytów z dopłatą.

Co kupisz/wybudujesz

Kredyt na start 0 procent będzie można przeznaczyć na poniższe cele:

Budowa domu na posiadanej działce.

Zakup działki i budowa domu.

Zakup mieszkania lub domu z rynku wtórnego + ewentualny remont.

Zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego + ewentualne wykończenie.

Kredytem na start 0 procent nie skredytujesz:
– cesji umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej z rynku pierwotnego,
– zakupu samej działki (bez budowy domu).

Jeżeli nie jesteś pewien, czy nieruchomość, o które myślisz łapie się na kredyt na start 0 procent, umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Konsultacja naprawdę jest całkowicie darmowa i niezobowiązująca.

Kto może skorzystać

Z kredytu na start 0 procent będą mogli skorzystać:

Single, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Singiel, który ma co najmniej jedno dziecko (bez limitu wiekowego).

Pary w związku nieformalnym (z dziećmi i bez dzieci).

Małżeństwa (z dziećmi i bez dzieci).

Jakiekolwiek dwie osoby (również obcokrajowcy), prowadzące wspólne gospodarstwo domowe w Polsce. W takim wypadku obie osoby muszą być właścicielami kredytowanej nieruchomości, po 50% (związki nieformalne, również tej samej płci, rodzeństwo, znajomi, rodzic z dorosłym dzieckiem i inni).

W dniu udzielenia kredytu 0 procent oraz wcześniej kredytobiorca nie może być właścicielem innego mieszkania lub domu (ani ich części).

Wyjątkiem jest posiadanie:
1. Mieszkań lub domów nabytych przez kredytobiorcę w drodze dziedziczenia lub darowizny i zbytych:
– w jakikolwiek sposób przed ukończeniem 18 roku życia,
– w drodze darowizny po 18 roku życia, osobie niewchodzącej w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy.
2. Mieszkań lub domów nabytych przez kredytobiorcę w udziale nie wyższym niż 50%, jeżeli nieuchomości były kupowane na kredyt z innym kredytobiorcą i później zbyte na rzecz tego współkredytobiorcy wraz z przeniesieniem na niego praw i obowiązków z umowy kredytowej.
3. Udziału w maksymalnie jednej nieruchomości, nie wyższego niż 50%, uzyskanego w drodze dziedziczenia lub darowizny. W przypadku, gdy do kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent przystępują dwie osoby, wciąż obowiązuje warunek maksymalnie jednej nieruchomości. Czyli, jeżeli jedna osoba otrzymała np. 10% i druga również 10%, to nie będą mogli skorzystać z kredytu, ponieważ otrzymali udziały w więcej niż jednej nieruchomości.
4. Maksymalnie jednego mieszkania lub domu, wobec którego wydano nakaz opróżnienia, wyłączono nieruchomość z użytkowania lub wydano nakaz rozbiórki (art. 67 i 68 Prawa budowlanego).
5. Maksymalnie jednego mieszkania lub domu, jeżeli w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej troje dzieci.

Uwaga pkt. 1. i 2. nie ma ograniczenia co do ilości posiadanych nieruchomości.

W dniu udzielenia kredytu 0 procent oraz wcześniej kredytobiorca nie może być stroną:
– innego kredytu mieszkaniowego na start 0 procent,
– bezpiecznego kredytu 2%,
– rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

W dniu podpisania umowy kredytu na start 0 procent oraz wcześniej kredytobiorca nie może posiadać innego kredytu hipotecznego zaciągniętego w ciągu 36 miesięcy przed podpisaniem tej umowy, chyba, że ów inny kredyt hipoteczny został:
– rozwiązany w związku z dokonanym skutecznym odstąpieniem od umowy nabycia tego lokalu, domu lub tego prawa lub
– przeniesiony na inną osobę będącą stroną tego kredytu lub
– rozwiązany przed dniem uruchomienia środków tego kredytu.

Uwaga! Jeżeli kredytobiorca nie spełnia warunku z pkt. 8., nie będzie mógł skorzystać z kredytu na start z dopłatami, ale będzie mógł skorzystać z kredytu na start bez wkładu własnego.

Jeżeli nie wiesz, czy kwalifikujesz się do programu kredyt na start 0 procent, umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Konsultacja naprawdę jest całkowicie darmowa i niezobowiązująca.

Oprocentowanie i dopłaty

Pierwszą formą wsparcia w kredycie na start będą dopłaty do rat

Dopłaty będą obowiązywały przez pierwsze 120 miesięcy kredytu.

Dopłata będzie polegać na tym, że określona kwota kredytu będzie oprocentowana dużo niższą stopą procentową. Kwota kredytu z dopłatą oraz wysokość stopy procentowej będą uzależnione od liczebości gospodarstwa domowego oraz od liczby dzieci w tym gospodarstwie:

Liczba osób w gospodarstwie Kwota kredytu z dopłatą Oprocentowanie kredytu z dopłatą
1 osoba 200 000 1,50%
2 osoby bez dzieci 400 000 1,50%
2 osoby (w tym 1 dziecko) 400 000 1,00%
3 osoby (w tym 1 dziecko) 450 000 1,00%
3 osoby (w tym 2 dzieci) 450 000 0,50%
4 osoby (w tym 2 dzieci) 500 000 0,50%
4 osoby (w tym 3 dzieci) 500 000 0,00%
5 osób i więcej 600 000 0,00%

Ustawa zakłada, że dla miast lub obszarów ze wskaźnikiem odtworzeniowym (koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej) znacząco wyższym od średniej krajowej, kwota kredytu z dopłatą będzie o 10% lub 20% wyższa. Gdyby ustawa obowiązywała dzisiaj, to dla poniższych miast kwoty kredytu z dopłatą byłyby wyższe:

 • Wrocław, Gdańsk, Poznań i Kraków – kwoty kredytu z dopłatą wyższe o 10% od podanych powyżej.

 • Warszawa – kwota kredytu z dopłatą wyższa o 20% od podanych powyżej.

Kredytobiorca może zaciągnąć większy kredyt niż kwota, do której przysługują dopłaty. W takiej sytuacji nadwyżka będzie oprocentowana wg normalnej stawki w danym banku.

Oznacza to, że jeżeli kwota kredytu przekroczy „Kwotę kredytu z dopłatą” (tabela powyżej), część kredytu będzie miała niższe oprocentowanie, a część standardowe.

Przykład:
Singiel zaciągający kredyt na kwotę 450 000 zł:
1. Kwota kredytu z dopłatą: 200 000 zł – oprocentowana stawką 1,5%
2. Kwota kredytu bez dopłaty: 250 000 – oprocentowana stawką rynkową ok. 7,5%
3. Faktyczne oprocentowanie kredytu będzie liczone, jako średnioważone z powyższych i będzie wynosić 4,83%.

Swoje oprocetnowanie oraz raty możesz policzyć w KALKULATORZE RAT W KREDYCIE NA START 0 PROCENT.

Rodzina z przynajmniej trójką dzieci może zaciągnąć kredyt na start na zakup drugiej nieruchomości. Taka rodzina musi sprzedać pierwszą nieruchomość oraz poinformować o sprzedaży bank w ciągu 24 miesięcy od wypłaty całości kredytu. Jeżeli tego nie zrobi, utraci prawo do kolejnych dopłat.

Kredyt bez wkładu

Drugą formą wsparcia w kredycie na start jest możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego bez wkładu własnego.

Przy kwocie wydatków na zakup lub budowę nieruchomości (z ewentualnym zakupem działki) do 500 000 zł:

 • Minimalny wkład własny wynosi 0 zł.

 • Przy wkładzie poniżej 20% Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji wkładu własnego.

 • Za gwarancję wkładu własnego pobierana jest prowizja wyliczana ze wzoru:
  prowizja = (wydatki na zakup lub budowę * 0,2 – wkład własny) * 0,01

  Przykład wyliczenia prowizji za gwarancję wkładu własnego:
  zakup z r. wtórnego = 400 000
  remont = 100 000
  wydatki = zakup z r. wtórnego + remont = 500 000
  wkład własny = 0 zł

  prowizja = (500 000 * 0,2 – 0) * 0,01 = 1 000 zł

 • Prowizja za gwarancję wkładu własnego jest płatna przed uruchomieniem kredytu.

 • Do czasu spłaty kapitału kredytu odpowiadającego gwarantowanej kwocie w mieszkaniu nie można prowadzić działalności gospodarczej.

Przy kwocie wydatków na zakup lub budowę nieruchomości (z ewentualnym zakupem działki) powyżej 500 000 zł ale nie więcej niż 1 000 000 zł:

 • Minimalny wkład własny wynosi = kwota wydatków * 0,2 – 100 000

  Przykład wyliczenia minimalnego wkładu własnego:
  zakup z r. wtórnego = 500 000
  remont = 100 000
  wydatki = zakup z r. wtórnego + remont = 600 000

  minimalny wkład własny = 600 000 * 0,2 – 100 000 = 20 000 zł

 • Przy wkładzie poniżej 20% Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji wkładu własnego.

 • Za gwarancję wkładu własnego pobierana jest prowizja wyliczana ze wzoru:
  prowizja = (wydatki na zakup lub budowę * 0,2 – wkład własny) * 0,01

  Przykład wyliczenia prowizji za gwarancję wkładu własnego:
  zakup z r. wtórnego = 500 000
  remont = 100 000
  wydatki = zakup z r. wtórnego + remont = 600 000
  wkład własny = 20 000 zł

  prowizja za gwarancję wkładu własnego = (600 000 * 0,2 – 20 000) * 0,01 = 1 000 zł

 • Prowizja za gwarancję wkładu własnego jest płatna przed uruchomieniem kredytu.

 • Do czasu spłaty kapitału kredytu odpowiadającego gwarantowanej kwocie w mieszkaniu nie można prowadzić działalności gospodarczej.

Przy kwocie wydatków na zakup lub budowę nieruchomości (z ewentualnym zakupem działki) powyżej 1 000 000 zł:

 • Wymagane jest 20% wkładu własnego.

 • Nie można skorzystać z gwarancji wkładu własnego.

Chcesz wiedzieć, czy możesz zaciągnąć kredyt bez wkładu własnego? Wyliczyć jaką prowizję będziesz musiał za to zapłacić? Umów się z nami na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ.
Konsultacja naprawdę jest całkowicie darmowa i niezobowiązująca.

Bez względu na kwotę kredytu, nie ma ograniczenia wkładu własnego w kredycie na start. Tzn., że wkład może być wyższy niż 20% i teoretycznie wynosić nawet 99,99%.

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia użytkowa nieruchomości kredytowanej za pomocą kredytu na Start 0 procent będzie limitowana. Przekroczenie podanych wartości, nie wyklucza możliwości zaciągnięcia kredytu w programie kredyt na Start 0 procent, a jedynie powoduje zmniejszenie przysługującej Ci dopłaty.

Liczba osób w gospodarstwie Maksymalna powierzchnia użytkowa (m2)
1 50
2 75
3 100
4 125
5 150
6 175
7 200
każda kolejna osoba +25 m2

Jeżeli przekroczysz limit powierzchni użytkowej, to za każdy metr przekroczenia Twoja rata będzie powiększona o 50 zł.

Limit powierzchni użytkowej nie obowiązuje w przypadku zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent na budowę domu.

Jeżeli chcesz policzyć PRZYBLIŻONĄ ratę z dopłatami uwzględniającą powierzchnię kupowanej nieruchomości skorzystaj z naszego KALKULATORA RAT W KREDYCIE NA START 0 PROCENT.

Jeżeli chcesz policzyć DOKŁADNĄ ratę z dopłatami uwzględniającą powierzchnię kupowanej nieruchomości, sprawdzić zdolność i/lub zadać inne pytania, umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ.
Konsultacja naprawdę jest całkowicie darmowa i niezobowiązująca.

Kryterium dochodowe

Uwaga! Kryterium dochodowe w kredycie na start 0 procent dotyczy tylko kredytu z dopłatami. Kredytobiorca, który korzysta z kredytu bez wkładu własnego, ale nie korzysta z dopłat, nie musi spełniać poniższego kryterium dochodowego.

W kredycie na start 0 procent będą obowiązywały limity dochodów. Limity będą się różnić w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pod uwagę będzie brany średni, miesięczny dochód netto z zeszłego roku. Limity dla poszczególnych gospodarstw przedstawiają się następująco:

Liczba osób w gospodarstwie Dochód netto (po przekroczeniu dopłata będzie pomniejszona)
1 7 000
2 13 000
3 16 000
4 19 500
5 lub więcej 23 000

Ustawa zakłada, że dla miast lub obszarów ze wskaźnikiem odtworzeniowym (koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej) znacząco wyższym od średniej krajowej limit dochodu może być o 10% lub 20% wyższy. Gdyby ustawa obowiązywała dzisiaj, to dla poniższych miast limit dochodu byłby wyższy:

 • Wrocław, Gdańsk, Poznań i Kraków, limity dochodu o 10% wyższe, czyli: 1 osoba – 7 700, 2 osoby – 14 300, 3 osoby – 17 600, 4 osoby – 21 450, 5 osób i więcej 25 300,

 • Warszawa limity dochodu o 20% wyższe, czyli: 1 osoba – 8 400, 2 osoby – 15 600, 3 osoby – 19 200, 4 osoby – 23 400, 5 osób i więcej 27 600.

Jeżeli masz wątpliwości co do kryterium dochodowego lub chcesz, żebyśmy bezpłatnie pomogli w wyliczeniu dochodu, zdolności oraz dopłaty, skorzystaj z naszych BEZPŁATNYCH KONSULTACJI. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Konsultacja naprawdę jest całkowicie darmowa i całkowicie niezobowiązująca.

Gospodarstwa domowe z wyższymi dochodami niż powyższe, również będą mogły skorzystać z kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent. Jednak jeśli dochód przekroczy podane wartości, dopłata zostanie zmniejszona. Dla gospodarstwa jednoosobowego dopłata będzie pomniejszana o 50 groszy za każdą złotówkę przekroczenia (np. jeśli dochód będzie wyższy o 1000 zł, dopłata zmniejszy się o 500 zł). W przypadku większego gospodarstwa dopłata będzie zmniejszana o 25 groszy za każdą złotówkę przekroczenia.

W celu sprawdzenia czy dochód kredytobiorcy mieści się w wyznaczonym limicie, pod uwagę będzie brany dochód osiągnięty w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o kredyt 0 procent.
UWAGA! Dochód wyliczany do limitu nie jest równy dochodowi przyjmowanemu przez banki do liczenia zdolności. Projekt ustawy nie określa tego z jakiego okresu będzie brany dochód do liczenia zdolności. Decyzja będzie należała do banku kredytującego.

Warunki kredytu na Start

Kredyt na start 0 procent będzie musiał być zaciągnięty jako kredyt ze stałym oprocentowaniem na okres:
– min. 60 miesięcy, jeżeli kredytobiorca skorzysta tylko z gwarancji wkładu własnego (nie będzie korzystać z dopłat),
– min. 120 miesięcy. jeżeli kredytobiorca będzie korzystać z dopłat do rat.
Po powyższych okresach kredytobiorca będzie mógł zdecydować, czy chce zostać przy oprocentowaniu stałym, czy zmienić je na zmienne.

Minimalny okres kredytowania w kredycie na start to 15 lat (czyli 180 miesięcy). Maksymalny okres kredytowania będzie uzależniony od polityki banku (zazwyczaj 30 lub 35 lat) oraz od wieku kredytobiorców w dniu zaciągania kredytu (banki zazwyczaj udzielają kredytu do 70, 75 lub 80 roku życia).

W kredycie na start 0 procent nie będzie określona maksymalna kwota kredytu. Jednak należy pamiętać o dwóch kwestiach:
– W przypadku kredytu z dopłatami dopłata będzie obowiązywała tylko do określonej kwoty opisanej w części „Wysokość dopłaty…”.
– Kedyt bez wkładu własnego będzie można zaciągnąć maksymalnie do kwoty 500 000 zł. Za nadwyżkę ponad 500 000 zł trzeba będzie dać 20% wkładu własnego. Szczegółuy w części „Kredyt na start 0 procent bez wkładu…”.

W kredycie na start nie obowiązuje maksymalna cena nieruchomości ani maksymalny koszt budowy.

W kredycie na start nie obowiązuje limit wkładu własnego. Kwota wkładu własnego jest nieograniczona.

Przy kredycie na Start bez wkładu własnego kredytobiorca może wybrać, czy chce spłacać kredyt w systemie rat równych czy malejących. Wybierając kredyt na Start z dopłatami, przez okres uzyskiwania dopłat kredytobiorca będzie musiał spłacać kredyt w systemie rat malejących. Po zakończeniu tego okresu przechodzimy na raty równe, z możliwością zmiany na raty malejące.

Wnioski o kredyt na start będzie można składać do 31.12.2027  lub do wyczerpania limitów.

Jeżeli masz wątpliwości co do warunków programu kredyt na start, umów się z nami na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Konsultacja naprawdę jest całkowicie darmowa i niezobowiązująca.

Utrata dopłat

Kredytobiorca, który wynajmie nieruchomość finansowaną kredytem na start i zgłosi to w banku w ciągu 30 dni:

 • Traci dopłaty na czas najmu.

 • Po 3 miesiącach od zakończenia najmu może złożyć wniosek o przywrócenie dopłat. Dopłaty zostaną przywrócone od miesiąca po rozpatrzeniu wniosku.

   

  Chcesz wiedzieć, czy opłaca Ci się zaciągnąć kredyt na start na nieruchomość, którą planujesz wynajmować? Umów się z nami na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ. Pomożemy Ci to policzyć i przeanalizować.

Dopłaty do kredytu wygasają w kolejnym dniu po wystąpieniu któregoś z poniższych zdarzeń:

 • kredytobiorca zbędzie nieruchomość (wyjątek – zbycie na rzecz współmałżonka w ramach rozszerzenia wspólności majątkowej oraz zbycie na rzecz drugiego kredytobiorcy),

 • kredytobiorca nabędzie kolejną nieruchomość (wyjątek – nabycie w drodze dziedziczenia),

 • kredytobiorca zmieni sposób użytkowania nieruchomosci (lub części nieruchomości) na uniemożliwiający zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,

 • oprocentowanie kredytu zostanie zmienione na zmienne,

 • kredytobiorca wynajmie nieruchomość i nie zgłosi tego w banku,

 • wobec kredytobiorcy zostanie ogłoszona upadłość.

   

  Kredytobiorca nie będzie musiał zwracać dopłat otrzymanych przed wystąpieniem zdarzeń z pkt. 2.

Kredytobiorca, który wyłudzi kredyt (art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny), będzie musiał zwrócić otrzymane dopłaty wraz z odsetkami.

Ile osób skorzysta - limity

Nie znamy jeszcze szczegółowych założeń limitów programu kredyt na start. Wg obecnych założeń projektu ustawy z kredytu na start będzie mogło skorzystać:

 • 35 000 osób w 2024 roku,

 • 15 000 osób w każdym kwartale w latach 2025 – 2027.

   

  Chcesz wiedzieć, czy będziesz mógł skorzystać z kredytu na start? Skorzystaj z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.
  Konsultacja naprawdę jest całkowicie darmowa i niezobowiązująca.

Przygotuj się do kredytu na Start 0 procent

Korzystając z naszej BEZPŁATNEJ KONSULTACJI możesz już teraz przygotować się do hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent. Jak możemy Ci pomóc:

Sprawdzimy dokładne warunki programu kredyt mieszkaniowy na Start 0 procent w Twojej konkretnej sytuacji i omówimy ew. wątpliwości.

Przygotujemy dokładne porównanie ofert kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent uwzględniające wszystkie kruczki, o których banki nie mówią bezpośrednio.

Sprawdzimy zdolność kredytową w kredycie na Start 0 procent – dzięki temu będziesz miał pewność, że Twoje dochody są akceptowalne przez banki i będziesz wiedział na jaką kwotę hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent możesz liczyć.

Jeżeli będziesz miał niepewną zdolność kredytową, pomożemy przygotować odpowiednie zapisy w umowie przedwstępnej/deweloperskiej, które ochronią Cię przed utratą zadatku.

Omówimy wszystkie koszty związane z kredytem: wysokości rat, innych kosztów miesięcznych i bardzo ważne – kosztów początkowych związanych z zakupem nieruchomości i zaciągnięciem hipotecznego kredytu na Start 0 procent.

Omówimy ryzyka związane z zakupem nieruchomości i zaciągnięciem hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent.

Porządnie przygotujemy z Tobą dokumentację kredytową do hipotecznego kredytu mieszkaniowego na Start 0 procent. To ona była głównym powodem wielu problemów kredytobiorców przy Bezpiecznym Kredycie 2%. Robimy to dobrze!

Pomożemy Ci zaplanować proces kredytowy tak, żeby nie zaskoczyło Cię wyczerpanie środków z budżetu państwa przeznaczonych na hipoteczny kredyt mieszkaniowy na Start 0 procent.

Omówimy ewentualną strategię nadpłat. Pamiętaj, że nadpłaty w kredycie na start nie są zabronione! Jednak z drugiej strony często nadpłacanie kredytu na start będzie po prostu nieopłacalne.

 

Umów się z nami na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ W SPRAWIE KREDYTU NA START!

Newsletter

Newsletter kredyt na start 0 procent

Jeżeli chcesz, żebyśmy informowali Cię na bieżąco o kredycie na start 0 procent, wyśli do nas poniższy formularz!

  Newsletter
  * Wybierz jedną z poniższych opcji
  Zadaj pytanie

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na Regulamin serwisu i politykę prywatności
  Michał

  Chcielibyśmy ubiegać się o kredyt z partnerką, nie jesteśmy małżeństwem. Czy będziemy mogli skorzystać z tego programu?

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Tak, związki nieformalne będą mogły skorzystać z programu, jako gospodarstwo dwuosobowe (lub więcej osobowe, jeżeli mają dzieci).

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Zdecydowanie tak. W ogromnej większości przypadków rata w Mieszkaniu na Start będzie niższa niż przy zwykłym kredycie. Dzięki temu zdolność będzie lepiej liczona. Zachęcam do skorzystania z zakładki Bezpłatne konsultacje na górze strony. Policzymy na niej zdolność 🙂

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Mieszkanie na start będzie dostępne w bankach komercyjnych, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Niestety nie wiemy jeszcze, które to banki.

  Odpowiedz
  Ryszard

  Czy rodzina 2+3 posiadająca już mieszkanie będzie musiała sprzedać te które posiada, aby móc skorzystać z programu?

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Prawdopodobnie nie. W poprzednich programach przy podobnych sytuacjach nie trzeba było sprzedawać posiadanego mieszkania. Natomiast trzeba było przeprowadzić się do nowo kupowanego tutaj prawdopodobnie będzie tak samo. Upewnimy się po opublikowaniu projektu ustawy.

  Odpowiedz
  Julita

  Czy osoba , nie posiadajaca obecnie żadnej nieruchomości (w przeszłości udział 50%) moze liczyć ze zalapie sie na taki kredyt?

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Jeżeli owe 50% zostało nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, to taka osoba będzie mogła skorzystać z programu. W innych wypadkach niestety nie.

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Dopiero po opublikowaniu ustawy będziemy znali odpowiedź na to pytanie. Prawdopodobnie z mieszkania na start będą mogli skorzystać single, którzy w dniu zaciągania lub wnioskowania o kredyt nie ukończyli 35 lat. Jak tylko projekt ustawy zostanie opublikowany omówimy go szczegółowo na naszym youtube + opiszemy zasady na tej stronie.

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Singiel z dzieckiem będzie w mieszkaniu na start traktowany jako gospodarstwo 2 osobowe, więc dopłaty będą liczone do 400 000 zł. Będzie można skorzystać z większego kredytu, ale nadwyżka nad 400 000 nie będzie podlegać dopłacie. Mimo to w takim scenariuszu kredyt na start będzie o wiele tańszy. Warto to sprawdzić w kalkulatorze na górze strony.

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  W kredycie mieszkanie na start wkład własny nie będzie wymagany. Nie wiemy jeszcze, czy będą jakieś dodatkowe ograniczenia z tym związane (np. maksymalna wartość nieruchomości/kwota kredytu). Będziemy informować na bieżąco. Sugerujemy zapisać się na newsletter lub śledzić nasz YT (https://www.youtube.com/@hipoteka).

  Odpowiedz
  Katarzyna

  Czy singiel powinien poczekać na rozpoczęcie programu Mieszkanie na Start, czy lepiej teraz zaciągnąć tradycyjny kredyt na zakup nieruchomości?

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  To zależy od indywidualnej sytuacji singla (jego dochodów, wkładu, rodzaju nieruchomości, którą chce skredytować i wielu innych zmiennych). Miesięczna rata u singla przy mieszkaniu na start nie będzie znacząco odbiegać od raty równej w zwykłym kredycie, ale już suma odsetek przy mieszkaniu na start będzie znacząco niższa. Zapraszamy na bezpłatną konsultację, podczas której przeanalizujemy dokładnie każdy przypadek, podpowiemy, który kredyt hipoteczny będzie lepszy i ew. jak się przygotować do mieszkania na start. Zachęcamy też do śledzenia naszego kanału na YT (https://www.youtube.com/@hipoteka). Niedługo pojawi się tam odcinek dot. mieszkania na start dla singla.

  Odpowiedz
  Julia

  Czy istnieje jakiś limit dotyczący maksymalnej kwoty wkładu własnego? Tak jak to było przy Bezpiecznym Kredycie 2%.

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Limit wkładu własnego prawdopodobnie będzie istniał przy mieszkaniu na start, ale jeszcze nie wiemy, ile będzie wynosił. Będziemy o nim informować na naszej stronie oraz na naszych mediach społecznościowych. Zachęcamy do śledzenia.

  Odpowiedz
  Kamil

  Jak będzie liczona zdolność kredytowa w Mieszkaniu na start? Będzie ona korzystniejsza niż przy normalnym kredycie?

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  W zdecydowanej większości przypadków zdolność kredytowa w mieszkaniu na start będzie wyższa niż przy normalnym kredycie hipotecznym. Wyjątkiem są single, u których rata równa w zwykłym kredycie będzie nieznacznie odbiegać od raty w mieszkaniu na start. W ciągu kilku dni wrzucimy na tej stronie powyżej dodatkową zakładkę w spisie treści: zdolność kredytowa w mieszkaniu na start. Będą tam tabele przedstawiające przykładowe zdolności. Kończymy też prace nad filmem dotyczącym zdolności w mieszkaniu na start. Zapraszamy na nasz YT: (https://www.youtube.com/@hipoteka).

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Spodziewamy się, że mieszkanie na start wpłynie na wzrost cen nieruchomości. Dlatego w większości przypadków prawdopodobnie lepiej będzie zarezerwować mieszkanie (czyli podpisać umowę zobowiązującą: przedwstępną, deweloperską, rezerwacyjną lub inną) około miesiąca przed wejściem w życie programu. Jednak trzeba to zrobić z głową, uwzględniając odpowiednio długie terminy w umowie oraz zabezpieczenia na wypadek nieotrzymania kredytu. Dla naszych klientów ogarniamy te kwestie w ramach naszej bezpłatnej pomocy. Zapraszamy na spotkanie 😉

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  W mieszkaniu na start prawdopodobnie nie będzie limitu cenowego, ale upewnimy się po opublikowaniu ustawy.

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Prawdopodobnie nie. Mieszkanie na start będzie mogło być przeznaczone na zakup działki pod warunkiem, że tym samym kredytem skredytujemy budowę domu na tej działce. W takiej sytuacji będzie potrzebny projekt budowlany już na etapie składania wniosku o kredyt mieszkanie na start.

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Z programu mieszkanie na start będzie mogła skorzystać osoba posiadająca do 50% udziałów w mieszkaniu lub domu pod warunkiem, że otrzymała je w drodze dziedziczenia.

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Wakacje kredytowe prawdopodobnie nie będą dostępne w mieszkaniu na start. Wakacje kredytowe dotychczas dotyczyły kredytów zaciągniętych przed ich ogłoszeniem. Kredyty zaciągnięte po ogłoszeniu wakacji kredytowych prawdopodobnie nie będą nimi objęte. Może się to zmienić w nowej ustawie dot. wakacji kredytowych, ale to okaże się dopiero po ogłoszeniu jej finalnego kształtu.

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Tak, posiadanie działki nie dyskwalifikuje z programu mieszkanie na start. Nieruchomości, których posiadanie w całości lub w części będzie wykluczało z mieszkania na start to mieszkania i domy. Wyjątkiem będą prawdopodobnie udziały w mieszkaniu lub domu do 50% nabyte w drodze dziedziczenia – w takiej sytuacji wciąż będzie można skorzystać z mieszkania na start.

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  W poprzednich programach minimalny okres kredytowania wynosił 15 lat. Spodziewamy się, że w mieszkaniu na start będzie tak samo, ale nie mamy jeszcze oficjalnej informacji, czy na pewno tak będzie.

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Nie, w mieszkaniu na start kredyt na remont lub wykończenie będzie można wziąć tylko jako dodatkowy cel przy kredycie na zakup.

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  W mieszkaniu na start przez pierwsze 10 lat będą obowiązywały raty malejące, a po tym okresie kredytobiorca w standardzie będzie miał raty równe, chociaż prawdopodobnie będzie mógł je zmienić na malejące. Wysokość rat można policzyć w naszym kalkulatorze na górze strony.

  Odpowiedz
  Marcin Wypych

  Wg wstępnych informacji na stronie ministerstwa Mieszkaniem na start może być: „wspólny kredyt dla maksymalnie dwóch osób, bez względu na łączący je stosunek prawny”, ale oboje kredytobiorcy muszą zostać współwłaścicielami nieruchomości. Zatem wg informacji, którymi dysponujemy obecnie – tak, Mieszkanie na start może zostać zaciągnięte przez rodzeństwo, pod warunkiem, że oboje będą właścicielami kupowanej nieruchomości.

  Odpowiedz