Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2% - zmiana programu!

Bezpieczny Kredyt 2% zostaje zastąpiony Kredytem mieszkaniowym na Start 0 procent
 1. Bezpieczny Kredyt 2% skończył się z dniem 31.12.2023 r.
 2. Od drugiej połowy 2024 roku zostanie zastąpiony Kredytem na Start 0 procent.
 3. Klikając poniższy przycisk przejdziesz do strony poświęconej Kredytowi na Start 0 procent.
Kredyt na Start 0 procent

Sprawdź czy możesz skorzystać

Sprawdź, czy możesz skorzystać z kredytu hipotecznego bez wkładu własnego.

Odpowiadając na pytania w formularzu uzyskasz natychmiastową odpowiedź, czy spełniasz kryteria, aby skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%

Dostępne wkrótce

O programie

Celem programu Bezpieczny Kredyt 2% jest wsparcie finansowe osób chcących nabyć lub wybudować pierwszą nieruchomość z wykorzystaniem kredytu hipotecznego.

Program Bezpieczny Kredyt 2% funkcjonuje w oparciu o Ustawę z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. Jej pełną treść znajdziesz tutaj. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady programu.

W skrócie

Wsparcie jest realizowane poprzez wysokie dopłaty do rat przez pierwsze 10 lat kredytu.

Bezpieczny Kredyt 2% jest dostępny od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku.

Bezpieczny Kredyt 2% można przeznaczyć na zakup domu lub mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego (z ewentualnym wykończeniem lub remontem) oraz na budowę domu systemem gospodarczym.

Bezpieczny Kredyt 2% skonstruowany jest w ten sposób, że rata przez pierwsze 10 lat jest malejąca i ze względu na dopłaty o wiele niższa od raty w klasycznym kredycie hipotecznym. Przez pierwsze 5 lat jest z góry znana i pewna. Po tym okresie, ze względu na możliwą zmianę oprocentowania, zostanie wyznaczona nowa rata na kolejne 5 lat. Od 11 roku kredytobiorca będzie płacił pełną ratę (skończą się dopłaty). Wtedy będzie mógł zdecydować, czy chce utrzymać raty malejące, czy zmienić na równe.

Maksymalna kwota Bezpiecznego Kredytu 2% to 500 000,00 zł dla singli bez dzieci i 600 000,00 zł dla pozostałych osób, które mogą skorzystać z programu. Pozostałe osoby to single z dziećmi, związki nieformalne (tylko jeśli wychowują wspólne dziecko) oraz małżeństwa (bez względu na dzieci).

Wkład własny może wynosić 200 000,00 zł (wyjątek od tego stanowi budowa domu systemem gospodarczym na posiadanej już działce – szczegóły poniżej).

W związku z punktami 5. i 6. Powyżej maksymalna cena kupowanej/budowanej nieruchomości może wynosić 700 000,00 zł w przypadku singli bez dzieci i 800 000,00 zł w przypadku pozostałych osób (wyjątek od tego stanowi budowa domu systemem gospodarczym na posiadanej już działce – szczegóły poniżej).

Bezpieczny Kredyt 2% jest skierowany do osób, które nie ukończyły 45 lat i nigdy nie posiadały mieszkania ani domu (z pewnymi wyjątkami opisanymi poniżej).

Bezpieczny Kredyt 2% możesz przeznaczyć na:

Zakup mieszkania lub domu:

 • zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego;

 • w formie odrębnej własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

 • realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej;

 • wraz z wykończeniem (przy zakupie na rynku pierwotnym) lub remontem (przy zakupie na rynku wtórnym);

Budowę domu systemem gospodarczym:

 • samą budowę – w przypadku osób, które mają już działkę budowlaną;

 • zakup działki i budowę;

Bezpieczny Kredyt 2% a zakup garażu, miejsca postojowego, piwnicy lub komórki lokatorskiej:
Bezpieczny kredyt 2% można przeznaczyć na zakup garażu, miejsca postojowego, piwnicy lub komórki lokatorskiej, jeżeli są one sprzedawane w formie pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego lub prawa do wyłącznego korzystania i są opisane w tej samej księdze wieczystej, co kupowany lokal mieszkalny. Jeżeli nie wiesz, czy nieruchomość, którą chcesz kupić, spełnia te warunki, skorzystaj z naszej bezpłatnej pomocy.

Bezpieczny Kredyt 2% na budowę domu:
W przypadku budowy domu, budowa musi spełniać warunki narzucane przez banki (np. dotyczące minimalnego kosztu budowy m2 powierzchni użytkowej/całkowitej). Różne banki mają różne wymogi niezależne od programu. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twoja budowa spełnia te warunki, skontaktuj się z nami.

Bezpieczny Kredyt 2% na zakup działki bez budowy domu:
Nie można przeznaczyć Bezpiecznego Kredytu 2% na sam zakup działki budowlanej (bez jednoczesnego kredytowania budowy domu).

Kto może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%

Single (bez względu na dzieci), małżeństwa (bez względu na dzieci) oraz pary w związkach nieformalnych, pod warunkiem, że mają przynajmniej jedno wspólne dziecko.

Osoby, które nie posiadają i nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania ani domu. Ta zasada dotyczy wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy (również jego dzieci). Można posiadać działkę pod warunkiem, że nie jest ona zabudowana nieruchomością mieszkalną.

Wyjątki od powyższej zasady:

 • Posiadanie obecnie lub w przeszłości do 50% udziałów, w nie więcej niż jednym mieszkaniu lub domu, nabytych w drodze dziedziczenia:

  • jeżeli kredytobiorca nie mieszkał w tej nieruchomości w ciągu ostatnich 12tu miesięcy, może ubiegać się o kredyt na zakup innej nieruchomości;

  • jeżeli kredytobiorca mieszkał w tej nieruchomości w ciągu ostatnich 12tu miesięcy, może ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2% na wykup pozostałych udziałów w tej nieruchomości;

 • Posiadanie w przeszłości nie więcej jednego mieszkania lub domu otrzymanego w drodze dziedziczenia lub darowizny, pod warunkiem, że kredytobiorca zbyła tę nieruchomość przed ukończeniem 18 roku życia.

 • Posiadanie nie więcej niż jednego domu lub mieszkania wyłączonego z użytkowania, w związku z katastrofą budowlaną albo działaniem żywiołów wymienionych w ustawie co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2%.

 • W przypadku małżeństw z rozdzielnością majątkową – jeżeli jeden z małżonków posiadał wcześniej mieszkanie lub dom, drugi może samodzielnie ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2% pod warunkiem, że współmałżonek zbył ową nieruchomość przed zawarciem związku małżeńskiego.

Osoby, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 45 lat. W przypadku małżeństw lub par w związkach nieformalnych z dziećmi, to kryterium musi być spełnione przynajmniej przez jedną osobę (drugi z kredytobiorców może przekraczać ten wiek).

Osoby, które nie posiadają oraz w ostatnich 36 miesiącach nie posiadały kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu lub budowy domu (nie dotyczy kredytu na zakup działki).

Osoby, które posiadają zdolność kredytową do zaciągnięcia Bezpiecznego Kredytu 2%. Skontaktuj się z nami, w celu cbezpłatnego sprawdzenia zdolności kredytowej.

Kwota kredytu, wkład własny

Maksymalna kwota Bezpiecznego Kredytu 2% wynosi:

 • 500 000,00 zł – w przypadku singli (bez dzieci);

 • 600 000,00 zł – w przypadku:

  • singli z dziećmi,

  • małżeństw (bez względu na dzieci),

  • związków nieformalnych posiadający przynajmniej jedno wspólne dziecko;

 • 100 000,00 zł – w przypadku singli bez dzieci, jeżeli Bezpieczny Kredyt 2% jest przeznaczony na dokończenie budowy domu rozpoczętej przed 01.07.2023., jeżeli wartość działki z rozpoczętą budową przekracza 200 000,00 zł (liczy się pierwszy wpis w dzienniku budowy);

 • 150 000,00 zł – w przypadku pozostałych kredytobiorców, jeżeli Bezpieczny Kredyt 2% jest przeznaczony na dokończenie budowy domu rozpoczętej przed 01.07.2023., o ile wartość działki z rozpoczętą budową przekracza 200 000,00 zł (liczy się pierwszy wpis w dzienniku budowy);

Wkład własny może wynosić:

 • Bezpieczny Kredyt 2% na zakup mieszkania lub domu (z ewentualnym remontem lub wykończeniem): od 0,00 do 200 000,00 zł;

 • Bezpieczny Kredyt 2% na zakup działki i budowę domu (gdy zakup działki jest również kredytowany) od 0,00 do 200 000,00 zł;

 • Bezpieczny Kredyt 2% na samą budowę domu (wkład własny stanowi posiadana działka z NIEROZPOCZĘTĄ budową): kwota kredytu + wartość działki nie mogę przekraczać 1 000 000,00 zł.
  W tym wypadku cały czas działa ograniczenie kwoty kredytu do 500 000,00 (dla singli bez dzieci) lub 600 000,00 (dla pozostałych kredytobiorców) zł. Zatem, przy maksymalnej kwocie kredytu działka z nierozpoczętą budową może być warta do 400 000,00 zł. Jeżeli kwota kredytu jest mniejsza niż 600 000,00 zł o x,xx zł, to wartość działki może być większa od 400 000,00 zł o x,xx zł;

 • Bezpieczny Kredyt 2% na samą budowę domu (wkład własny stanowi posiadana działka z budową ROZPOCZĘTĄ po 30.06.2023.): wartość działki z rozpoczętą budową nie może przekraczać 200 000,00 zł;

 • Bezpieczny Kredyt 2% na samą budowę domu (wkład własny stanowi posiadana działka z budową ROZPOCZĘTĄ przed 01.07.2023.):

  • jeżeli wartość działki oraz wykonanych prac budowlanych NIE PRZEKRACZA 200 000,00 zł, kwota kredytu + wartość działki nie mogą przekraczać 1 000 000,00 zł.
   W tym wypadku cały czas działa ograniczenie kwoty kredytu do 500 000,00 lub 600 000,00 zł. Zatem, przy maksymalnej kwocie kredytu działka z nierozpoczętą budową może być warta do 400 000,00 zł. Jeżeli kwota kredytu jest mniejsza niż 600 000,00 zł o x,xx zł, to wartość działki może być większa od 400 000,00 zł o x,xx zł;

  • jeżeli wartość działki oraz wykonanych prac budowlanych PRZEKRACZA 200 000,00 zł, kwota kredytu + wartość działki nie mogą przekraczać 1 000 000,00 zł.
   W tym wypadku maksymalna kwota kredytu może wynosić 100 000,00 zł, w przypadku singli bez dzieci lub 150 000,00 zł w przypadku pozostałych kredytobiorców. Zatem, przy maksymalnej kwocie kredytu działka z rozpoczętą budową może być warta do 850 000,00 zł. Jeżeli kwota kredytu jest mniejsza niż 150 000,00 zł o x,xx zł, to wartość działki może być większa od 850 000,00 zł o x,xx zł.

   Bezpieczny Kredyt 2% na dokończenie budowy rozpoczętej przed 01.07.2023. będzie można zaciągnąć maksymalnie do 31.12.2025.

Maksymalna wartość nieruchomości, która może zostać skredytowana Bezpiecznym Kredytem 2%:

 • zakup mieszkania lub domu:

  • 700 000,00 zł w przypadku singli bez dzieci,

  • 800 000,00 zł w przypadku pozostałych kredytobiorców;

 • budowa domu na posiadanej działce z nierozpoczętą budową:

  • 1 000 000,00 zł;

 • budowa domu na posiadanej działce z budową rozpoczętą przed 01.07.2023. (Bezpieczny Kredyt 2% udzielany tylko do 31.12.2025.):

  • 1 000 000,00 zł;

 • budowa domu na posiadanej działce z budową rozpoczętą po 30.06.2023.:

  • 700 000,00 zł w przypadku singli bez dzieci,

  • 800 000,00 zł w przypadku pozostałych kredytobiorców;

 • zakup działki i budowa domu (wartość kupowanej działki + koszt budowy):

  • 800 000,00 zł.

Dopłaty i wysokość rat po dopłatach w Bezpiecznym Kredycie 2%

Najważniejszym aspektem programu Bezpieczny Kredyt 2% są dopłaty, które będą udzielane przez okres 10 lat i będą redukować wysokość miesięcznej raty. Wysokość dopłat będzie uzależniona od kilku czynników, m.in. średniego oprocentowania kredytów hipotecznych w Polsce w poprzednim kwartale. Szczegółowe zasady wyliczania dopłat można znaleźć na stronie 20 Ustawy.

Poniżej podajemy przykłady rat kredytów z dopłatą i bez niej:

600 000 zł na 30 lat

Zwykły kredyt hipotecznyZwykły kredyt hipotecznyBezpieczny kredyt 2%
nr ratyRata równaRata malejącaRata malejąca z dopłatą (od 1 do 120)
Rata równa (od 121 do 360)
14 048,395 236,672 666,67
604 048,394 651,582 502,78
1204 048,394 056,582 336,11
1214 048,394 046,673 134,90
3604 048,391 676,583 134,90
Łączna kwota odsetek857 419,53644 385,00452 542,38

500 000 zł na 30 lat

Zwykły kredyt hipotecznyZwykły kredyt hipotecznyBezpieczny kredyt 2%
nr ratyRata równaRata malejącaRata malejąca z dopłatą (od 1 do 120)
Rata równa (od 121 do 360)
13 373,664 363,892 222,23
603 373,663 876,322 085,65
1203 373,663 380,491 946,76
1213 373,663 372,222 612,42
3603 373,661 397,152 612,42
Łączna kwota odsetek714 516,28536 987,50377 118,65

300 000 zł na 30 lat

Zwykły kredyt hipotecznyZwykły kredyt hipotecznyBezpieczny kredyt 2%
nr ratyRata równaRata malejącaRata malejąca z dopłatą (od 1 do 120)
Rata równa (od 121 do 360)
12 024,202 618,341 333,34
602 024,202 325,791 251,39
1202 024,202 028,291 168,06
1212 024,202 023,331 567,45
3602 024,20838,291 567,45
Łączna kwota odsetek428 709,77322 192,50226 271,19

Utrata dopłat

Pamiętaj, że:

 • Jeżeli opłacisz daną ratę Bezpiecznego Kredytu 2% po terminie, to nie otrzymasz do niej dopłaty i będziesz musiał zapłacić jej pełną wysokość! Dotyczy to tylko raty opłaconej z opóźnieniem. Jeżeli kolejne raty opłacisz w terminie, otrzymasz do nich dopłaty.

 • Przed zakończeniem pierwszego, pięcioletniego okresu Bezpiecznego Kredytu 2% musisz podpisać z bankiem aneks ustalający dokładną wysokość stałego oprocentowania na kolejne 5 lat. Jeżeli tego nie zrobisz utracisz dopłaty od 6go roku! Jeżeli bank nie przypomni Ci o tym, sam odezwij się do doradcy przed upływem pierwszych 5-ciu lat.

 • Jeżeli Bezpieczny Kredyt 2% będziesz wypłacał w transzach, czyli w częściach (dzieje się tak zazwyczaj przy kredycie na budowę domu lub na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego), to do czasu wypłaty ostatniej transzy nie otrzymasz dopłat. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wysokość raty przed wypłatą ostatniej transzy przekracza pełną ratę po wypłacie całości kredytu. W takiej sytuacji na Twój wniosek bank naliczy Ci dopłaty szybciej. Co więcej, nie będą one odliczane od 120 m-cy pełnych dopłat po wypłacie całości kredytu.

Dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2% zostaną wstrzymane, jeżeli w okresie ich otrzymywania:

 • Kredytobiorca nie zamieszka w nieruchomości (nie rozpocznie prowadzenia gospodarstwa domowego) w ciągu 24 m-cy od: *

  • zakupu mieszkania lub domu z Bezpiecznym Kredytem 2%,

  • zgłoszenia zakończenia budowy domu finansowanej Bezpiecznym Kredytem 2%;

 • Kredytobiorca zbędzie prawo (sprzeda, odda w darowiźnie lub zbędzie w inny sposób) do mieszkania lub domu finansowanego Bezpiecznym Kredytem 2%;
  Wyjątki:

  • Przeniesienie części własności nieruchomości na małżonka, z którym kredytobiorca zawarł związek małżeński po skorzystaniu z Bezpiecznego Kredytu 2%;

  • Zbycie części nieruchomości na rzecz drugiego z kredytobiorców;

 • Kredytobiorca zmieni sposób użytkowania nieruchomości lub jej części w sposób, uniemożliwiający zaspokajanie tam potrzeb mieszkaniowych;

 • Kredytobiorca nabędzie inne mieszkanie lub dom (wyjątkiem jest nabycie w drodze dziedziczenia);

 • Kredytobiorca wynajmie mieszkanie lub dom (lub ich część) finansowane Bezpiecznym Kredytem 2%; * **

 • Kredytobiorca użyczy mieszkanie lub dom finansowane Bezpiecznym Kredytem 2% (z ustawy nie wynika wprost, że dopłaty miałyby wygasnąć w przypadku użyczenia części mieszkania lub domu); *

 • Wszyscy kredytobiorcy zaprzestaną prowadzenia gospodarstwa domowego na okres co najmniej 12 tu m-cy w nieruchomości finansowanej Bezpiecznym Kredytem 2%; *

 • Kredytobiorca udostępni do zamieszkania i/lub wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego mieszkanie lub dom sfinansowane Bezpiecznym Kredytem 2% osobie:

  • która w ciągu 12 m-cy przed zaciągnięciem Bezpiecznego Kredytu 2% przez kredytobiorcę prowadziła z kredytobiorcą gospodarstwo domowe lub która nie prowadziła z kredytobiorcą wspólnego gospodarstwa domowego, ale jest rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego przed udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%
   i jeżeli ta osoba przed lub w dniu udzielenia Bezpiecznego Kredytu 2% posiadała mieszkanie, dom lub ich część (wyjątkiem jest posiadanie 50% udziałów w jednym mieszkaniu lub domu nabyte w drodze dziedziczenia);

 • Nastąpi zmiana oprocentowania kredyt ze stałego na zmienne. Zatem należy koniecznie pamiętać, żeby przed upływem 5 lat Bezpiecznego Kredytu 2% podpisać aneks do umowy kredytowej określający stałe oprocentowania na kolejne 5 lat;

 • W stosunku do kredytobiorcy zostanie ogłoszenia upadłość;

 • Stroną umowy Bezpiecznego Kredytu 2% przestanie być współkredytobiorca, który jako jedyny spełniał warunek nieprzekraczania wieku 45 lat (wyjątek – śmierć tego kredytobiorcy);

 • W ciągu 3 lat od podpisania umowy kredytowej suma wkładu własnego i nadpłat Bezpiecznego Kredytu 2% przekroczą 200 000,00 zł;

Dopłaty wygasają w dniu wystąpienia którejś z powyższych sytuacji, a kredytobiorca musi zwrócić tylko dopłaty, które otrzymał po ich wygaśnięciu. Kredytobiorca nie będzie musiał zwracać dopłat, które otrzymał przed wystąpieniem powyższych sytuacji.

* Kredytobiorca nie utraci dopłat w przypadku:
– niezamieszkania w nieruchomości sfinansowanej Bezpiecznym Kredytem 2% w ciągu 24 m-cy,
– wynajmu lub użyczenia nieruchomości sfinansowanej Bezpiecznym Kredytem 2%,
– zaprzestania prowadzenia gospodarstwa domowego na okres co najmniej 12 m-cy w nieruchomości sfinansowanej Bezpiecznym Kredytem 2%,
jeżeli powyższe zdarzenia wyniknęły z zamieszkania (i prowadzenia gospodarstwa domowego) z nowym małżonkiem kredytobiorcy, w nieruchomości małżonka, którą nabył on przed zawarciem małżeństwa z kredytobiorcą lub w drodze dziedziczenia.

** Dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2%, które zostały wstrzymane w związku z najmem lub użyczeniem nieruchomości, mogą zostać przywrócone, jeżeli kredytobiorca spełni wszystkie poniższe warunki:
1) Zgłosił do banku, w którym zaciągał Bezpieczny Kredyt 2%, najem lub użyczenie w ciągu 30 dni od ich wystąpienia;
2) Rozpocznie ponownie prowadzenie gospodarstwa domowego w nieruchomości finansowanej Bezpiecznym Kredytem 2%;
3) Zakończy wynajmować nieruchomość;

W sytuacji, gdy kredytobiorca zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo, popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego Kredytu 2%, będzie zobowiązany do zwrócenia otrzymanych do tej pory dopłat wraz z ustawowymi odsetkami.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z Bezpiecznego Kredytu 2%, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i służyć wsparciem na każdym etapie procesu. Nasi doradcy pomogą Ci przejść przez skomplikowany proces składania wniosku, zapewniając Ci komfort i pewność podczas realizacji Twoich planów.

Limity

W 2023 limity programu nie obowiązują, to znaczy, że każdy, kto złoży wniosek w tym roku otrzyma dopłaty (nawet, jeżeli decyzja zostanie wydana i umowa kredytowa podpisana w 2024 roku).

Na każdy rok przewidziano pulę środków z przeznaczeniem na dopłaty do Bezpiecznych Kredytów 2%. Od 2024 banki będą miały obowiązek rejestracji każdego złożonego wniosku o Bezpieczny Kredyt 2% oraz prognozowanej rocznej dopłaty do tego wniosku (sumę dopłat z 12tu miesięcy). Jeżeli suma tych wprowadzonych rocznych dopłat osiągnie 90% puli przewidzianej na dany rok lub 75% puli przewidzianej na rok kolejny, to Bezpieczny Kredyt 2% w tym roku zostanie zawieszony. Roczne dopłaty do wniosków złożonych w 2023 roku będą wliczały się do limitów z 2024 roku. Przy założeniu, że w 2023 roku zostanie złożonych ok. 40 000 wniosków, program w 2024 roku prawdopodobnie zostanie zawieszony już na jego początku. Jeżeli ktoś składa wnioski do kilku banków (a tak robi większość osób), w systemie dopłat BGK jest to traktowane jako jeden wniosek/kredyt.

Poniżej przedstawiamy tabelę z limitami kwotowymi na każdy rok oraz z szacowaną maksymalną liczbą wniosków. Wyliczenia oparliśmy o założenia (08.10.2023.):

 • Na dzień dzisiejszy (27.10.2023.) średni kredyt jest udzielany na 380 000 zł i w większości wypadków na 30 lat. Zatem taki średni kredyt uwzględniamy w naszych założeniach.

 • Roczna dopłata do takiego kredytu wynosi 19 233,59 zł.

Limit na dany rok
90% z bieżącego roku
75% z kolejnego roku
Maksymalna liczba Bezpiecznych Kredytów 2% w danym roku
20238 000 000 (w praktyce bez limitów)bez limitów
2024941 000 000846 900 000830 250 0003 168 *
20251 107 000 000996 300 0001 074 000 00051 802
20261 432 000 0001 288 800 0001 293 750 00067 010
20271 725 000 0001 552 500 0001 185 750 00061 652
20281 581 000 000program zakończony
* Liczba wniosków po odjęciu prognozowanych 40 000 wniosków z 2023 roku.

Powyższe prognozy zdecydowanie nie spełnią się w stu procentach, ale dają przybliżony obraz tego, ile mniej więcej osób może skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2% w danym roku.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa w programie Bezpieczny Kredyt 2% jest liczona o wiele korzystniej niż przy zwykłym kredycie. To znaczy, że przy tych samych dochodach ten sam kredytobiorca może zaciągnąć zdecydowanie wyższy kredyt korzystając właśnie z Bezpiecznego Kredytu 2%. Wynika to z faktu, że dzięki dopłatom do oprocentowania rata Bezpiecznego kredytu 2% jest o wiele niższa niż w przypadku zwykłego kredytu.

Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenia zdolności dla różnych gospodarstw domowych i różnych dochodów.

Dochód netto (na rękę) w PLN
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
Zdolność w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego * **Singiel235 000358 000480 000500 000500 000500 000500 000
Singiel z 1 dzieckiem184 000337 000480 000600 000600 000600 000600 000
Singiel z 2 dzieci071 000225 000378 000532 000600 000600 000
Małżeństwo bez dzieci121 000260 000397 000535 000600 000600 000600 000
Małżeństwo lub związek nieformalny z 1 dzieckiem071 000225 000378 000532 000600 000600 000
Małżeństwo lub związek nieformalny z 2 dzieci0082 000235 000389 000542 000600 000
Wyliczenia na dzień 08.10.2023.

* Powyższe wyliczenia mają charakter poglądowy. Policzenie dokładnej zdolności dla konkretnej osoby/osób jest uzależnione od bardzo wielu czynników tak ważnych, jak wiek, rodzaj i wysokość dochodu do tak, zdawałoby się, nieistotnych jak kod pocztowy zamieszkania. Jeżeli chcesz szybko i dokładnie sprawdzić swoją zdolność skontaktuj się z nami.
** Licząc powyższe zdolności założyliśmy brak zobowiązań (kredytów i innych) w każdym z gospodarstw. Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że rata kredytu (lub suma rat) odjęta od faktycznego dochodu da dochód, dla jakiego powinniśmy sprawdzać powyższą tabelę. Natomiast, jeżeli posiadasz limity w rachunku, lub karty kredytowe, to sumę posiadanych limitów pomnóż razy 0,05 i ten wynik odejmij od dochodu.

Przygotuj się do Bezpiecznego kredytu 2%

Sprawdzenie dokładnych warunków programu i omówienie ew. wątpliwości ze specjalistą;

Dokładne poznanie ofert Bezpiecznego Kredytu 2% poszczególnych banków;

Sprawdzenie zdolności kredytowej – dzięki temu będziesz miał pewność, że Twoje dochody są akceptowalne przez banki i będziesz wiedział na jaką kwotę Bezpiecznego Kredytu 2% możesz liczyć;

W przypadku niepewnej zdolności kredytowej – przygotowania odpowiednich zapisów w umowie przedwstępnej, rezerwacyjnej lub deweloperskiej;

Poznanie wszystkich kosztów związanych z kredytem (wysokości rat, innych kosztów miesięcznych i bardzo ważne – kosztów początkowych związanych z zakupem nieruchomości i zaciągnięciem Bezpiecznego Kredytu 2%);

Poznanie ryzyk związanych z zakupem nieruchomości i zaciągnięciem Bezpiecznego Kredytu 2%;

Upewnieniem się, że nie będzie problemów z dokumentacją wymaganą przez bank przy Bezpiecznym Kredycie 2% dotyczącą dochodów oraz nieruchomości;

Dowiedzieć się, czy w okresie, w którym planujesz zaciągnąć Bezpieczny Kredyt 2% nie wyczerpią się limity;

Zadaj pytanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na Regulamin serwisu i politykę prywatności